vrijdag 27 mei 2011

AEX op zoek naar de bodem

De AEX wist de winst gisteren niet vast te houden en sloot fractioneel lager op 344,47 punten. De Europese schuldencrisis hing nog steeds als een donkere wolk boven de beurs. De AEX-index tikte eerder deze week het laagste punt van dit jaar aan rond 340 punten. De AEX zette vervolgens een herstel in en kwam zodoende met de schrik vrij. Desalniettemin is het een veeg teken dat de bodem van maart werd doorbroken.
De AEX doet ‘intraday’ verwoede pogingen om het negatieve sentiment van zich af te schudden. De RSI bereikte deze week weliswaar (opnieuw) het ‘oversold’-gebied (onder 30%), maar wist toch toenemende kracht te tonen middels hogere bodems in de RSI. Daarentegen vormde de AEX-index deze week lagere bodems, wat met hogere bodems in de RSI positieve divergentie wordt genoemd. De RSI zal evenwel boven de 60%-grens, de bovenkant van de ‘bear market range’, moeten breken. Een andere uitdaging vormt de dalende trend vanaf de 360-puntengrens, die zal moeten worden doorbroken.

Op dagbasis wordt het met de dag spannender: terwijl de AEX verder bergafwaarts gleed, bleef de Relatieve Sterkte Index boven de rand van de afgrond hangen. Het ‘oversold’-gebied (een RSI-waarde onder 30%) is op een haar na genaderd. De neerwaartse koershiaten rond 360 respectievelijk 354 punten staan nog open. Zolang deze koershiaten niet zijn gesloten, blijven de beren aan de bal.

De dalende trend van de afgelopen weken is nog steeds intact. De AEX is zelfs onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde gedoken, dat echter nog steeds een stijgende curve vertoont. De positieve divergentie lijkt te duiden op bodemvorming.

Op weekbasis is er geen enkele reden tot paniek, daar de RSI nog steeds binnen de ‘bull market range’ noteert. De RSI is tot de onderzijde van deze ‘range’ (40%) gedaald. De AEX zal de opgaande lijn spoedig moeten hervatten, om een verslechterende technische staat af te wenden. Het is evenwel een positief teken dat de koopkrachtindicator in februari nog een waarde boven 70% bereikte, waarmee de ‘bull market range’ werd bevestigd.

De Duitse DAX en de Amerikaanse Dow Jones Index geven eveneens geen reden tot het spelen van paniekvoetbal. Beide toonaangevende indices noteren nog steeds boven het dieptepunt van april en zitten in een stevige ‘uptrend’. Pas als deze belangrijke indices verder onder druk komen te staan en daarmee de stijgende trend verlaten, is er reden tot zorg. Voor de AEX is het zaak om zich boven de steunzone rond 340 punten te handhaven.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

www.beleggen.com

Drs. Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten