donderdag 31 maart 2011

AEX op jacht naar 370-puntengrens

De AEX brak de afgelopen dagen de dalende weerstandslijn, waarmee de index opwaarts uit de driehoek is gebroken. De AEX ging vervolgens op jacht naar de 370-puntengrens. De onlangs gevormde opwaartse ‘gap’ rond 354 punten is nog steeds intact, wat op kracht duidt. Het belangrijke omkeerpatroon, zijnde de ‘island reversal’ geeft aan dat er voldoende reden is om positief te blijven ten aanzien van de aandelenmarkt. Zolang de AEX de ‘uptrend’ handhaaft, blijft BeursBulletin positief gestemd. De volgende uitdaging voor de AEX ligt bij de top van dit jaar. Deze zal met kracht moeten worden doorbroken.

De industriële producten zijn de afgelopen maanden in Nederland aanzienlijk duurder geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het prijsniveau hierdoor boven de top van medio 2008 gekomen. De afzetprijzen in februari lagen bijna 13% hoger dan een jaar eerder en op maandbasis stegen deze prijzen met 2%. Vooral in de aardolieverwerkende industrie en in de chemische sector liep het prijsniveau op, alwaar de producten 34% respectievelijk 22% duurder werden in vergelijking met een jaar geleden. In de voedingsmiddelenindustrie werden producten 13% duurder.

Het vertrouwen in de economie van producenten en consumenten in de eurozone is in maart licht gedaald met 0,6 punten tot 107,3 punten. De daling in het vertrouwen komt vooral door een verzwakt vertrouwen in sectoren, anders dan de industrie en bij consumenten. Nederland was één van de landen waar het vertrouwen, met een toename van 3,1 punten, het sterkst steeg. In Polen en Spanje was het vertrouwen daarentegen tanende met ongeveer 3 punten.

Volgens ADP is de werkgelegenheid bij bedrijven in de VS in maart met 201.000 banen toegenomen. De Amerikaanse loonstrookverwerker paste de eerder vermelde werkgelegenheid voor februari neerwaarts aan van 217.000 tot 208.000 arbeidsplaatsen.

Amerikaanse werkgevers hebben in maart het ontslag aangekondigd van 41.528 werknemers, oftewel een daling van 18% op maandbasis. Detacheerder Challenger, Gray & Christmas maakte tevens bekend dat Amerikaanse werkgevers in februari nog 50.702 ‘pink slips’ uitreikten. In het eerste kwartaal van dit jaar werden in totaal 130.749 ontslagen aangekondigd (-28% op jaarbasis), wat het laagste niveau sinds 1995 betekent.

Na een (korte) adempauze in de voorgaande dagen, ging de index opnieuw in de aanval. De AEX doorbrak daarbij de driehoek opwaarts en koerste richting de 370-puntengrens. Zolang de AEX boven de 340-puntensteunzone noteert, blijft BeursBulletin positief gestemd. Zolang het 200-daags gemiddelde stijgend is en de krachtige ‘island reversal’ intact is, is het niet gepast om negatief te worden. Vooralsnog kunnen dalingen derhalve als instapmogelijkheden worden aangegrepen. Het baart ons evenwel zorgen dat de AEX-index de voorgaande weken zo diep door de knieën ging. De AEX dient de stijgende lijn derhalve overtuigend te continueren.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

woensdag 30 maart 2011

AEX boven dalende weerstandslijn

De AEX eindigde gisteren weer wat hoger en passeerde daarmee de dalende weerstandslijn, die getrokken kan worden vanaf de top in februari. Het is tevens een positief teken dat de onlangs gevormde opwaartse ‘gap’ rond 354 punten nog steeds intact is. Hierdoor staat de ‘island reversal’, wat een belangrijk omkeerpatroon is, nog steeds als een huis. Zolang het proces van hogere toppen en hogere bodems sinds de zomermaanden intact is, handhaaft BeursBulletin de positieve visie. Het is evenwel belangrijk dat er meer kracht en momentum in de markt komt.

Het vertrouwen van Duitse consumenten in de economie is voor het eerst in tien maanden gedaald. Volgens marktonderzoeker GfK waren zorgen over geopolitieke spanningen en oplopende inflatie daar debet aan. De GfK-consumentenvertrouwensindex daalde naar 6 terwijl een daling naar 5,8 werd verwacht. “Duitse consumenten vrezen dat de oplopende olieprijs, veroorzaakt door de onrust in Libië en het Midden-Oosten, alsmede de nucleaire crisis in Japan de inflatie zullen aanjagen”, aldus GfK.

De op twee na grootste spaarbank van Spanje, Banco Base, maakte bekend € 2,8 miljard aan steun nodig te hebben. Daarbij zal Banco Base naar eigen zeggen bij de Spaanse overheid moeten aankloppen om aan de kapitaaleisen te kunnen voldoen. Dit bedrag is twee keer zo hoog als dat de Spaanse centrale bank zelf had geschat. Alle Spaanse banken moeten een kapitaalratio hebben van 10%.

De Portugese economie zal dit jaar naar verluidt met 1,4% krimpen versus de eerder verwachte krimp ad 1,3%. Portugal verkeert in grote financiële moeilijkheden en kampt met een groot overheidstekort. De onlangs gevallen Portugese regering ontkent vooralsnog in alle toonaarden een hulpverzoek te willen indienen bij de Europese Unie en het IMF.

De huizenprijzen in de twintig grootste steden in de VS daalden in januari met 0,2% op maandbasis. Op jaarbasis bedroeg de daling 3,1%. De prijzen van eengezinswoningen daalden in januari voor de zevende maand op rij. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is in maart gedaald naar 63,4 versus 72 in februari. De deelindex, die de verwachting voor de komende zes maanden weergeeft, daalde van 97,5 naar 81,1.

De AEX-index kwam de afgelopen dagen maar moeilijk van zijn plaats. De index probeert opwaarts uit de driehoek te breken. Zolang de AEX boven de 340-puntensteunzone noteert, verwacht BeursBulletin dat de index de stijgende lijn hervat. Zolang het 200-daags gemiddelde stijgend is en de krachtige ‘island reversal’ intact is, kunnen dalingen worden gezien als instapmomenten. Het is echter wel zaak dat de AEX de opwaartse lijn met kracht en momentum gaat voortzetten.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

dinsdag 29 maart 2011

AEX in afwachting van stress test

De AEX deed het maandag rustig aan in afwachting van de (geen) stress tests van Ierse banken waarvan de uitkomsten deze week worden gepubliceerd. De AEX is in gevecht met de dalende weerstandslijn vanaf de top in februari. Zodra de AEX weet af te rekenen met deze weerstand, kan de stijgende lijn worden voortgezet. Zolang de vorige week gevormde opwaartse ‘gap’ rond 354 punten intact is, blijft BeursBulletin positief gestemd. In dat geval is de ‘island reversal’, zijnde een belangrijk omkeerpatroon, nog steeds intact. Het is echter wel zaak dat de AEX met kracht en overtuiging de toppen van maart en februari weet te passeren.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de Nederlandse economische groei in 2011 en 2012 iets afzwakken ten opzichte van vorig jaar. Het IMF raamt dat het bruto binnenlands product dit en volgend jaar met 1,5% groeit versus een groei van 1,75% in 2010.

Donderdag worden de uitkomsten bekendgemaakt van de (geen) stresstesten die Ierse banken hebben ondergaan. Naar verwachting zullen de vier grootste Ierse kredietverstrekkers nog € 25 miljard aan extra kapitaal nodig hebben. Bank of Ireland, Allied Irish Banks, Irish Life & Permanent en EBS Building Society zijn langs de meetlat gelegd.

‘Dublin’ dreigt houders van obligaties in Ierse banken te laten meebetalen aan de verliezen en verlangt van de Europese Centrale Bank dat deze voor voldoende middellange leningen zorgt. Kortom, de Ierse regering bezigt spierballentaal door onder andere met afstempelen te dreigen.

De persoonlijke inkomens en bestedingen in de VS zijn in februari gestegen. De inkomens namen met 0,3% toe versus +1,2% in januari. De persoonlijke uitgaven stegen in februari met 0,7%, terwijl de stijging in de voorgaande maand 0,3% bedroeg.

Het aantal in behandeling genomen huizenverkopen, de zogenoemde ‘pending home sales’ namen in de VS met 2,1% op maandbasis toe. In januari daalden de voorlopige verkopen nog met 2,8% op maandbasis. Deze huizencijfers zijn een indicator voor het aantal werkelijk afgeronde koopovereenkomsten in de komende twee maanden. Oplaaiende zorgen over de Japanse kerncentrale van Fukushima zorgden er voor dat Wall Street alsnog de winsten verspeelde.

Zolang de AEX boven de 340-puntensteunzone noteert, blijven wij optimistisch gestemd. Zeker zolang het 200-daags gemiddelde een positieve curve vertoont en de krachtige ‘island reversal’ intact is. De AEX wordt steeds meer in de (drie)hoek gedreven waaruit de index dient te breken. De AEX zal evenwel de korte termijn dalende trend met kracht moeten doorbreken om de stijgende trend een nieuwe impuls te geven.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

maandag 28 maart 2011

AEX onderneemt uitbraakpoging

De AEX trotseerde afgelopen week bommen en granaten, alsmede een vallend Portugees kabinet en ging toch positief het weekeinde in. De AEX onderwierp de dalende weerstandslijn vanaf de top in februari aan een test. De Amsterdamse hoofdgraadmeter zal deze barrière moeten slechten om uit de driehoek te breken. De vorige week gevormde opwaartse ‘gap’ rond 354 punten is niet gesloten wat op kracht duidt. Zolang de ‘island reversal’, een belangrijk omkeerpatroon, intact is, verwacht BeursBulletin dat de AEX de opgaande lijn voortzet. Het is wel wenselijk dat het momentum en kracht in de markt gaat toenemen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteerde dat het Nederlandse producentenvertrouwen deze maand het hoogste niveau in drie jaar heeft bereikt: 5,8 versus 1,7 in februari. Nederlandse huishoudens hebben in januari 0,7% meer uitgegeven op jaarbasis. Vooral ten aanzien van duurzame goederen hebben consumenten flink huisgehouden: er werd 6,3% meer besteed aan onder meer kleding, elektronica en auto’s.

De Ifo-index, die het vertrouwen van Duitse ondernemers meet, daalde in maart licht naar 111,1 versus het recordniveau van 111,3 een maand eerder.

Het Amerikaanse ministerie van Handel stelde dat de economische groei in het derde kwartaal uitkwam op 2,6% en in het laatste kwartaal van 2010 bedroeg de groei 3,1% op jaarbasis. Daarmee kwam het groeicijfer van de grootste economie ter wereld uit op 2,9% versus een krimp van 2,6% in 2009.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen daalde in maart tot het laagste niveau sinds november 2009. De index van de Universiteit van Michigan nam af tot 67,5 versus 77,5 in februari. De sterke daling in maart is volgens de onderzoekers onder meer te wijten aan de hogere prijzen voor benzine en voedsel. Daarnaast verwacht ‘Joe Sixpack’ een aanhoudend hoge inflatie. Naar verwachting bedraagt de geldontwaarding op jaarbasis 4,6%.

Zolang de AEX boven de 340-puntensteunzone noteert, handhaaft BeursBulletin de positieve visie. Wel zal de index de dalende weerstandslijn vanaf de top in februari moeten doorbreken. Het 200-daags gemiddelde vertoont nog steeds een positieve curve wat de optimistische ondertoon in de markt aangeeft. De index bevindt zich op een beslispunt en probeert opwaarts uit de driehoek te breken. Wel is het zaak dat de AEX de korte termijn ‘downtrend’ met kracht doorbreekt. In dat geval kan de AEX de jacht naar het meerjarig recordniveau voortzetten.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

vrijdag 25 maart 2011

AEX op beslispunt

De AEX brak donderdag overtuigend de 360 puntengrens. De AEX lijkt daarmee een poging te doen om opwaarts uit de driehoek te breken. De opwaartse ‘gap’ rond 354 punten is nog steeds intact, zodat wij positief kunnen blijven. Samen met de neerwaartse ‘gap’ van medio maart, is een ‘island reversal’ gevormd. Zolang dit belangrijk omkeerpatroon intact is, verwacht BeursBulletin dat de AEX een aanvalspoging gaat doen op de top van dit jaar. Er zal evenwel kracht en momentum in de markt moeten komen, waarbij de dalende weerstandslijn vanaf de top in februari dient te worden doorbroken.

In het vierde kwartaal van 2010 nam in Nederland het aantal banen, na anderhalf jaar van krimp, weer toe. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren in het vierde kwartaal bijna 7,9 miljoen banen in Nederland, waarbij het gaat om zowel voltijd- als deeltijdbanen.

De inkoopmanagersindex voor de Europese industrie, gepubliceerd door onderzoeksbureau Markit, kwam deze maand uit op 57,7 versus 59 in februari. Een stand boven 50 duidt op groei. De index voor de dienstensector in de eurozone noteerde in maart een stand van 56,9 vergeleken met 56,8 in februari. Het betreft het hoogste niveau sinds augustus 2007. Hier werd door economen een stand voorspeld van 56,4.

De orderontvangst voor duurzame goederen in de VS daalde in februari met 0,9% op maandbasis. In januari werd de orderontvangst herzien tot een groei van 3,6%. Exclusief transportmiddelen, zoals auto's en vliegtuigen, daalde de orderontvangst vorige maand met 0,6%.

Het aantal eerste Amerikaanse uitkeringsaanvragen kwam afgelopen week uit op 382.000 versus 387.000 aanvragen in de voorgaande week. Het aantal verlengde uitkeringsaanvragen (zogenoemde ‘continuous claims’) voor de week eindigend op 12 maart daalde met 2000 tot 3,721 miljoen.

In Portugal is de minderheidsregering gevallen. Het parlement stemde tegen het besparingsplan van de regering-Socrates, het vierde in minder dan een jaar tijd. De kans is groot dat de Portugezen, na de Ieren en de Grieken eveneens om Europese noodsteun moeten vragen. Europese officials, die dicht bij het vuur zitten, spreken van een mogelijke ‘bailout’ van circa € 90 miljard. Of wij ooit nog iets van onze leningen aan de Grieken en de Ieren zullen terugzien, is zeer de vraag. Het feit dat de markt een vergoeding eist van meer dan 10% geeft aan dat dit verre van zeker is.

Ondanks deze ontwikkelingen, houdt de AEX zich sterk. Zolang de 340-punten steunzone intact is, blijft BeursBulletin positief. Aldaar bevindt zich het derde Fibonacci correctieniveau, gemeten vanaf het dieptepunt van eind 2010 en de top van dit jaar, alsmede de stijgende steunlijn. Bovendien geeft het stijgende 200-daags gemiddelde nog steeds een positieve ondertoon aan.

De AEX zal evenwel de dalende weerstandslijn sinds eind februari moeten doorbreken. De markt zal tevens meer opwaarts momentum moeten krijgen om deze ‘downtrend’ te verlaten. Samen met de stijgende steunlijn is een driehoek gevormd waaruit de AEX dient te breken.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

donderdag 24 maart 2011

AEX put 330 en call 370 op winst

Op maandag 14 maart schreven wij:
"Wij schrijven (openingsverkoop) 1 call AEX APR 370 en ontvangen 2,05 euro. Margin circa 2600 euro."

Op vrijdag 18 maart schreven wij:
"Wij schrijven (openingsverkoop) 1 put AEX APR 330 en ontvangen 2,60 euro. Margin circa 2600 euro."

Door de daling tussen 14 maart en de stijging na 18 maart staan beide posities op een mooie winst: +37% voor de call en +85% voor de put. De call is namelijk op dit moment circa 1,30 euro waard en de put noteert nu rond 0,40 euro.

Op basis van de margin is een rendement te berekenen van circa 1,5% in 10 dagen.

De short strangle wordt natuurlijk goed bewaakt. Zolang de AEX tussen 330 en 370 punten noteert, gaat het goed. Daarbuiten moeten we gaan bijsturen.
Houd uw mailbox dan ook goed in de gaten. Heeft u zich nog niet aangemeld? Vul dan hierboven uw e-mailadres in.

AEX vervolgt opmars

De AEX koerste woensdag richting de 360 puntengrens. De AEX beweegt in een driehoek, waarbij de trend van de afgelopen maanden nog steeds opwaarts is. De opwaartse ‘gap’ rond 354 punten is intact, wat samen met de neerwaartse ‘gap’ van medio maart, een betrouwbaar omkeerpatroon vormt. Zolang deze ‘island reversal’ intact is, verwacht BeursBulletin een verdere stijging van de AEX. De dalende weerstandslijn vanaf de top in februari rond 374 punten, vormt nu een uitdaging.

Het aantal nieuwe orders voor de industrie in de eurozone nam in januari 2011 met 0,1% toe op maandbasis. Orders voor halffabrikaten stegen in januari op maandbasis met 4,4%, terwijl er 2,8% meer duurzame consumentengoederen werden besteld.

Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat het consumentenvertrouwen in de eurozone is gedaald van -10 in februari naar min -10,6 deze maand. Ten aanzien van de hele Europese Unie nam de het vertrouwen af van -12,4 naar -12,8.

De Britse minister van Financiën Osborne voorziet dat de economie in 2011 met 1,7% groeit en volgend jaar met 2,5%. De Britse inflatie, die inmiddels is gestegen tot ruim boven 4%, blijft dit jaar naar verwachting tussen 4% en 5% om volgend jaar te dalen naar 2,5%. De overheidsschuld zal volgens Osborne de komende vier jaar echter minder scherp afnemen dan gehoopt. Desalniettemin moeten de schulden tegen 2015 zijn gereduceerd van £ 146 miljard dit jaar tot £ 29 miljard.

De rente op staatspapier van Portugal, Ierland en Griekenland loopt steeds verder op. De rente op de 10-jaars staatlening van Ierland noteerde woensdag voor het eerst in 18 jaar boven 10%. In Portugal is de minderheidsregering gevallen. Het parlement stemde woensdag tegen het besparingsplan van de regering-Socrates, het vierde in minder dan een jaar tijd. Dit kan het laatste zetje betekenen om Europese noodsteun aan te moeten vragen. Dit stuurde de Portugese rente naar 7,63%, een nieuw record.

Het aantal verkochte nieuwe woningen in de VS daalde vorige maand met 16,9% tot 250.000. Het aantal verkochte nieuwe woningen in januari werd opwaarts bijgesteld van 284.000 tot 301.000 eenheden.

Het is een positief teken dat de AEX de 340-punten steunzone succesvol heeft getest en vanaf dat niveau is opgeveerd. Het derde Fibonacci correctieniveau, gemeten vanaf het dieptepunt van eind 2010 en de top van dit jaar, voorkwam een verdere afdaling van de AEX. Het 200-daags gemiddelde is eveneens stijgende, wat nog steeds op een positieve ondertoon duidt. Vooralsnog kunnen we spreken van een gezonde correctie binnen de ‘uptrend’ sinds de zomermaanden van vorig jaar. Het deze week gevormde ‘island reversal’ is een betrouwbaar omkeerpatroon, wat natuurlijk wel stand moet houden voor een positief vervolg. De AEX zal de ‘downtrend’ sinds eind februari nog wel moeten verlaten. Zolang de steunzone rond 340 punten intact is, blijft BeursBulletin positief gestemd.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

woensdag 23 maart 2011

AEX veert op in stijgende trend

De AEX deed het dinsdag rustiger aan na het sterke herstel van de voorgaande dagen en sloot vrijwel onveranderd op een stand van 356,38 punten. Begin van de week vormde de AEX middels een opwaartse ‘gap’ een ‘island reversal’, wat in combinatie met de neerwaartse ‘gap’ tussen 351 en 355 punten een betrouwbaar omkeerpatroon is. Zolang de AEX boven dit patroon en de steunzone rond 340 punten blijft, verwacht BeursBulletin een verdere stijging. Wel zal de dalende weerstandslijn vanaf de top in februari moeten worden doorbroken.

De Nederlandse economie groeit volgens het Centraal Planbureau (CPB) in 2011 en 2012 met 1,75% respectievelijk 1,5%. Bovendien verwacht het CPB dat het begrotingstekort van de overheid daalt van 5,2% in 2010 naar 3,7% dit jaar. Bovendien is het CPB positief gestemd ten aanzien van de werkloosheid, die naar verwachting naar 4% daalt in 2012.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie van de PVV aangenomen om alle bonussen die sinds 2008 aan werknemers van ABN Amro, ASR, ING, Aegon en SNS Reaal zijn uitgekeerd, eenmalig voor 100% te belasten. Deze instellingen zijn middels miljarden aan belastinggeld gesteund. ING maakte bekend dat het sinds 2008 voor € 1,3 miljard aan bonussen heeft uitgekeerd. ASR en SNS Reaal noemen geen bedragen.

De Kamer nam het besluit naar aanleiding van de rel over de bonus aan de raad van bestuur van ING. ING-topman Hommen maakte gisteren evenwel bekend, af te zien van zijn bonus. De vraag is echter of deze bonusbelasting doorgang zal vinden, daar Kees Jan de Jager stelde dat deze motie “onuitvoerbaar” zou zijn.

In Portugal wankelt de minderheidsregering. Het parlement stemt vandaag over de besparingsmaatregelen van de regering-Socrates, dat hierop zou kunnen vallen. Het Verenigd Koninkrijk presenteert om 13.30 uur de nieuwe begroting. Om 15 uur komen vanuit de VS nieuwe cijfers over de verkoop van nieuwe woningen.

Accountantsorganisatie PwC stelt dat opkomende economieën van China en Brazilië, maar ook Thailand en Nigeria in 2030 de wereldhandel zullen domineren. Dat zal waarschijnlijk ten koste gaan van de positie van Nederland. Nederland staat nu nog in de top 20 van landen die de handelsstromen in de lucht en over zee beheersen en zal volgens economen van PwC in 2030 naar de 23e plaats zijn gezakt.

BeursBulletin verwacht dat de AEX de opgaande trend van de afgelopen maanden vervolgt, zolang de 340-punten steunzone stand houdt. De correctie van de afgelopen weken vond plaats binnen de ‘uptrend’ sinds de zomermaanden van 2010. Het deze week gevormde ‘island reversal’ is een betrouwbaar omkeerpatroon. De combinatie van het derde Fibonacci correctieniveau en het 200-daags gemiddelde wist de AEX voor een verdere val te behoeden. De volgende uitdaging is de dalende weerstandslijn sinds de top van dit jaar, die op zijn minst zal moeten worden doorbroken.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl


Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

dinsdag 22 maart 2011

AEX toont een betrouwbaar omkeerpatroon

De AEX opende maandag hoger en trok de stijgende lijn door: +1,8% op 356,70 punten. Dankzij deze forse stijging, rekende de AEX af met de eerste uitdaging: de ‘gap’ tussen 351 en 355 punten. We kunnen nu spreken van een geslaagde test van de steunzone rond 340 punten. Het derde Fibonacci correctieniveau, gerekend vanaf de bodem eind 2010 tot de top in 2011, heeft steun geboden. We verwachten dat de AEX de stijgende lijn voortzet, zolang deze steunzones niet worden doorbroken.

De prijzen van koopwoningen in Nederland zijn volgens het CBS in februari op jaarbasis met gemiddeld 1,5% gedaald. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelde dat alle woningtypen in februari goedkoper waren dan een jaar eerder. In alle provincies daalden de prijzen, met uitzondering van Groningen en Noord-Holland. In februari wisselden circa 10.000 woningen van eigenaar, wat een toename betekent van 8% op jaarbasis.

In de VS wisselden in februari 9,6% minder bestaande woningen van eigenaar: 4,88 miljoen woningen. Analisten hadden een daling tot 5,15 miljoen eenheden verwacht. De gemiddelde prijs daalde tot het laagste peil in negen jaar: $ 156.100 (€ 109.859).

De Amerikaanse overheid zat nog met een hete aardappel: circa € 142 miljard (ongeveer € 100 miljard) aan hypotheekbeleggingen die tijdens de financiële crisis in 2008 en 2009 noodgedwongen werden overgenomen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën maakte bekend maandelijks voor $ 10 miljard aan hypotheekbeleggingen te gaan verkopen.

Volgens het ministerie is de markt voor hypotheekbeleggingen veel ‘robuuster’ geworden sinds de crisis. Uncle Sam hoopt een winst te behalen van $ 15 tot $ 20 miljard. De waarde van (verpakte) hypotheekbeleggingen crashte in de jaren 2008 en 2009 waardoor veel banken (door zichzelf) naar de financiële afgrond werden gebracht.

De AEX-index trapte de handelsweek positief af en ging opnieuw in de aanval richting de top van dit jaar. Weliswaar is het meerjarige recordniveau (rond 374 punten) nog niet in zicht, de index is wel op de goede weg. De afgelopen weken ging de AEX diep door de knieën, maar herstelde overtuigend.

Zolang de AEX boven de 340-punten steunzone noteert, verwacht BeursBulletin nog steeds dat de index de stijgende lijn van de afgelopen maanden continueert. De correctie eindigde boven de stijgende steunlijn sinds de zomermaanden van 2010. Het is een positief teken dat de AEX de ‘gap’ tussen circa 351 en 355 punten inmiddels heeft gesloten, waardoor de negatieve implicatie hiervan onschadelijk is gemaakt. Sterker nog, door de krachtige opening is een ‘island reversal’, een betrouwbaar omkeerpatroon, ontstaan. De combinatie van het derde Fibonacci correctieniveau en het 200-daags gemiddelde wisten een zwaardere correctie te voorkomen. Wel is het belangrijk dat de AEX de dalende weerstandslijn sinds de top van dit jaar gaat doorbreken.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

maandag 21 maart 2011

AEX in de lift op expiratiedag

Vrijdag stond in het teken van de expiratie van maartopties en -futures. Bovendien werden de wegingsfactoren van de aandelen binnen de AEX-index aangepast. De AEX ging iets hoger het weekend in op 350,41 punten. De index veerde vorige week op vanaf de steunzone rond 340 punten. Het derde Fibonacci correctieniveau, gerekend vanaf de bodem eind 2010 tot de top in 2011, kan als een steunzone worden beschouwd. Zolang de stijgende steunlijn sinds eind mei intact is, kunnen we de dip van de afgelopen weken aanduiden als een gezonde correctie. De AEX kan nu weerstand ondervinden van het koershiaat tussen 351 en 355 punten.

Het tekort op de handelsbalans van de eurolanden is in januari gestegen tot € 14,8 miljard versus € 9,7 miljard in januari 2010. In december 2010 bedroeg het tekort nog € 0,5 miljard versus een overschot van € 3,2 miljard een jaar eerder.

China scherpt de kapitaaleisen voor banken per 25 maart verder aan met 50 basispunten tot een recordniveau van 20%. Grote banken in China zullen derhalve eenvijfde van de totale tegoeden als reserve moeten aanhouden. De verhoging gaat vanaf 25 maart in. De Chinese autoriteiten trachtten de hoge inflatie in China tegen te gaan, door de kapitaalreserves voor Chinese banken dit jaar reeds drie keer te verhogen. Vanwege de scherpere kapitaaleisen kunnen de banken minder leningen verstrekken waardoor de hoeveelheid geld in omloop afneemt.

De groep van zeven rijkste economieën ter wereld, de G7, maakt zich sterk voor een afwaardering van de Japanse yen. De waarde van de Japanse munteenheid bereikte afgelopen donderdag het hoogste niveau ooit ten opzichte van de dollar. Een dure yen is schadelijk voor de Japanse export, waardoor met man en macht, door de centrale banken, yens werden verkocht om de munteenheid te drukken.

Per vandaag is de samenstelling van de AEX-index aangepast. Zo is BAM Groep gedegradeerd naar de ‘Midcap’-index. Bovendien zijn de wegingsfactoren van sommige AEX-fondsen gewijzigd. Zolang de AEX boven de 340-punten steunzone noteert, verwachten wij dat de index de stijgende lijn van de afgelopen maanden voortzet. De huidige correctie vindt plaats binnen de stijgende trend sinds de zomermaanden. Eerst zal de AEX de ‘gap’ tussen circa 351 en 355 punten moeten sluiten, anders is het gevaar van een grotere correctie nog niet geweken.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

vrijdag 18 maart 2011

Openingsverkoop 1 put AEX APR 330

Wij schrijven (openingsverkoop) 1 put AEX APR 330 en ontvangen 2,60 euro. Margin circa 2600 euro.

Door de daling van de afgelopen dagen is de call op een mooie winst gekomen: +68% in enkele dagen. De call is namelijk op dit moment circa 0,65 waard.

Deze positie wordt nu dus uitgebreid met een geschreven put zodat we een short strangle hebben opgezet.

AEX stijgt na sterke macrocijfers VS

De AEX wist donderdag een mooie winst op het bord te zetten, waarbij de index werd geholpen door sterke ‘leading indicators’ vanuit de VS. De nucleaire ramp in Japan en de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten, werden naar de achtergrond gedrongen. De AEX veerde op van een cluster aan steunniveaus, waaronder het derde Fibonacci correctieniveau, gerekend vanaf de bodem eind 2010 tot de top in 2011. Bovendien ligt rond dat niveau de stijgende steunlijn sinds eind mei. Zolang de AEX boven deze steunniveaus weet te blijven, kunnen we spreken van een (gezonde) correctie. Wel zal de AEX het koershiaat tussen 351 en 355 punten moeten sluiten en de dalende weerstandslijn dienen te doorbreken.

In Nederland nam de werkloosheid in februari licht toe: +2000. De voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek uit op 400.000, oftewel 5,1% van de beroepsbevolking. De olieprijs steeg donderdag 4% tot boven $ 115 per vat. De oorzaak was een escalatie van het geweld in Libië en Bahrein.

Nadat Ierland en Griekenland het afgelopen jaar al gebruik moesten maken van het noodfonds, lijkt nu ook Portugal voor de bijl te gaan. Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagde onlangs de kredietwaardigheid van de Portugezen. Econoom Jaap Koelewijn stelde dat de schulden van Portugal maar moeten worden kwijtgescholden.
Ten aanzien van de frauderende Grieken meent deze econoom dat: “De schulden van de Grieken moeten, onder strenge voorwaarden, kwijtgescholden worden. Dit geldt ook voor de schulden van de Portugezen”. Dit is een zeer vreemde uitspraak.

De Amerikaanse index van leidende economische indicatoren steeg volgens de Conference Board in februari met 0,8%. In januari werd een toename van 0,1% gerapporteerd. Dit cijfer wordt gezien als een indicator voor de Amerikaanse economische ontwikkeling in de komende drie tot zes maanden. De industriële productie in de VS daalde vorige maand met 0,1% op maandbasis. De bezettingsgraad van de industrie kwam in februari uit op 76,3% versus 76,4% in januari.

De industrie in de regio rond Philadelphia steeg deze maand aanzienlijk. De index die door de centrale bank van Philadelphia wordt gepubliceerd, steeg naar 43,4 versus 35,9 in februari. De index staat nu op het hoogste niveau sinds 1984. Het aantal orders is gestegen, terwijl de voorraden toenemen.

Ondanks dat de Amsterdamse beurs onder druk stond de afgelopen weken, verwacht BeursBulletin dat de index de opgaande lijn spoedig hervat. Voorwaarde is wel dat de vorige bodem intact blijft, waarbij de steunzone rond 340 punten een belangrijke buffer vormt. Vooralsnog kunnen we spreken van een correctie binnen de stijgende trend. Zodra de dalende weerstandslijn vanaf de top van dit jaar wordt doorbroken, kunnen we een nieuwe aanval verwachten op het meerjarig hoogtepunt. De eerstvolgende uitdaging is de ‘gap’ tussen circa 351 en 355 punten.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

donderdag 17 maart 2011

Call AEX APR 370 op winst

Op maandag 14 maart schreven wij:

"Wij schrijven (openingsverkoop) 1 call AEX APR 370 en ontvangen 2,05 euro. Margin circa 2600 euro."

Door de daling van de afgelopen dagen is deze positie op een mooie winst gekomen: +63% in enkele dagen. De call is namelijk op dit moment circa 0,75 waard.

Morgen gaan we deze positie uitbreiden met een geschreven put zodat we een short strangle hebben opgezet.

Houd uw mailbox dan ook in de gaten. Heeft u zich nog niet aangemeld? Vul dan hierboven uw e-mailadres in.

AEX test Fibonacci correctieniveau

De AEX wist woensdag de openingswinst niet vast te houden en eindigde wederom in mineur: -1,4% op 343,20 punten. De angst voor een nog grotere nucleaire ramp in Japan en de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten, houden de beurzen in hun greep. De AEX daalde richting de 340-puntengrens en testte daarmee het derde Fibonacci correctieniveau, gerekend vanaf de bodem eind 2010 tot de top in 2011. Bovendien ligt rond dat niveau het 200-daags gemiddelde, alsmede de stijgende steunlijn van de afgelopen maanden. Het is derhalve erop of eronder voor de AEX. Zolang de AEX boven deze steunniveaus weet te blijven, kunnen we spreken van een correctie binnen de ‘uptrend’ die startte tijdens de zomermaanden.

Het aantal werklozen in Groot-Brittannië is in januari opgelopen tot het hoogste niveau sinds 1994. Volgens het Britse statistiekbureau telde Groot-Brittannië in de eerste maand van dit jaar 2,53 miljoen werklozen. Het werkloosheidspercentage steeg van 7,9% naar 8% van de beroepsbevolking. De jeugdwerkloosheid steeg zelfs tot 20,6% en bereikte het hoogste niveau in bijna twintig jaar.

De inflatie in de eurozone is in februari gestegen tot 2,4% op jaarbasis, blijkens definitieve cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. De inflatie in de eurozone ligt sinds december 2010 hoger dan de doelstelling van 2% die de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert. De ECB hintte onlangs op een renteverhoging in april.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS is in februari op jaarbasis uitgekomen op 479.000. Dit is een afname van 22,5% op maandbasis en betreft de sterkste daling sinds maart 1984. Het aantal afgegeven bouwvergunningen kwam vorige maand uit op 517.000, een daling van 8,2%.

De AEX stond andermaal onder verkoopdruk en daalde tot cruciale steunniveaus. De dreiging van een nucleaire catastrofe in Japan heeft de angst onder beleggers over de hele wereld doen toenemen. Het beeld sinds de zomermaanden is derhalve iets minder rooskleurig is geworden. Indien de AEX boven het steunniveaus weet te blijven rond 340-punten, kunnen we spreken van een correctie binnen de stijgende trend. Bij een doorbraak van de AEX van de 340-puntenzone, zijnde de stijgende steunlijn van de afgelopen maanden, wordt het beeld minder rooskleurig.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

woensdag 16 maart 2011

AEX test 340-punten steunzone

De AEX ging dinsdag fors onderuit en sloot uiteindelijk 2,3% lager op 348,09 punten. In navolging van de stevige koersdalingen in het door een nucleaire ramp getroffen Japan, zeilden ook de aandelen in Amsterdam naar beneden. De AEX vertrok richting de 340-puntengrens en testte het derde Fibonacci correctieniveau, gerekend vanaf de bodem eind 2010 tot de top in 2011. Het 200-daags gemiddelde, dat nog steeds een stijgende curve vertoont, komt eveneens rond dit niveau uit. De AEX is er niet in geslaagd om boven de eerdere dieptepunten van 2011 rond 352 punten te sluiten, waardoor het beeld verder is verzwakt.

Investeerders en analisten zijn na de aardbeving in Japan negatiever geworden over de vooruitzichten voor de Duitse economie. Het Duitse economische onderzoeksinstituut ZEW rapporteerde de gelijknamige index voor het economisch sentiment in Duitsland, die van 15,7 punten in februari daalde naar 14,1 punten in maart. ZEW-president Wolfgang Franz stelde: “De Duitse economie is in een robuuste staat. Desondanks zouden de tragische gebeurtenissen in Japan in ieder geval op de korte termijn de dynamiek van de economische groei kunnen remmen”.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in januari ruim 7% hoger dan in december 2010. Met een stijging van 52% was de productietoename het grootst in de transportmiddelenindustrie. Daarentegen werd in de voedings- en genotmiddelenindustrie 2% minder geproduceerd. De werkgelegenheid in de eurozone is in het laatste kwartaal van vorig jaar op kwartaalbasis met 0,1% gegroeid en op jaarbasis met 0,3%.

De prijzen van geïmporteerde goederen en diensten in Amerika stegen in februari met 1,4% op maandbasis versus +1,5% in januari. De brandstofprijzen stegen in februari met 3,7%. De National Association of Home Builders (NAHB)-index, die het sentiment onder bouwers ten aanzien van verkoopperspectieven meet, steeg deze maand naar 17 versus 16 in februari. Als de index boven 50 punten komt, zien meer huizenbouwers 'goede' verkopen dan 'zwakke' verkopen. De laatste keer dat de index het niveau van 50 bereikte, was in april 2006.

Gisteravond kwam de Fed bijeen om zich te buigen over de rentestand en het beleid betreffende ‘Quantitative Easing part two’ oftewel QE2. De Federal Reserve is niet bang voor oplopende inflatie als gevolg van de gestegen olie- en grondstofprijzen en meent dat de groei van de Amerikaanse economie een stevige basis heeft gekregen.

De AEX ontkwam niet aan de ‘nucleaire wolk’ vanuit Japan, waardoor een tsunami aan verkooporders werd geplaatst. De dreiging van een nucleaire catastrofe in Japan heeft de angst onder beleggers over de hele wereld aangewakkerd. Desalniettemin hield de AEX de schade beperkt, hoewel het beeld sinds de zomermaanden iets minder rooskleurig is geworden. De dieptepunten van dit jaar rond 352 punten, werden doorbroken en bieden dus geen steun (meer). Indien de AEX wel steun weet te vinden bij het derde Fibonacci correctieniveau, gerekend vanaf de bodem van eind 2010 tot aan de top van dit jaar, dan kan de AEX de opmars opnieuw inzetten. Het is belangrijk dat de AEX boven de 340-puntenzone, zijnde de stijgende steunlijn van de afgelopen maanden, weet te blijven. Anders komt deze ‘uptrend’ in gevaar. Zolang deze trend intact is, mogen we optimistisch blijven.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

dinsdag 15 maart 2011

AEX corrigeert in stijgende trend

De AEX ondervond maandag naschokken van de forse aardbeving in Japan. De Japanse beurs eindigde maandag circa 6% lager, waarbij de AEX het ook niet droog hield: -0,8% op 356,32 punten. Rond dit niveau bevindt zich het eerste Fibonacci correctieniveau, gerekend vanaf de bodem eind 2010 tot de top in 2011. De AEX corrigeert hiermee binnen de stijgende trend sinds de zomermaanden van vorig jaar. Het is positief dat het 200-daags gemiddelde nog steeds een stijgende curve vertoont. Wel is het voor de AEX zaak om boven de dieptepunten van 2011 te blijven, anders wordt het positieve beeld toch neutraler.


Nederland heeft in januari op jaarbasis ruim 7% meer geëxporteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in december nog sprake van een groei van 11%. Nederland exporteerde voor een waarde van circa € 32,4 miljard, bijna +21% op jaarbasis. Het handelsoverschot kwam daarmee uit op € 3,1 miljard.

De industriële productie van de landen uit de eurozone is in januari met 0,3% gestegen ten opzichte van december. Op jaarbasis produceerden de fabrieken in de eurolanden 6,6% meer dan een jaar geleden. De productie nam op jaarbasis het sterkst af in Portugal (-1,4%), terwijl de sterkste groei plaatsvond in Estland (circa – 29%). De Griekse economie is vorig jaar met 4,5% gekrompen. Griekenland is overigens alsnog akkoord gegaan met het verkopen van € 50 miljard aan tafelzilver (staatsdeelnemingen en vastgoed) om de schuldenlast te verlagen.

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) trekt de groei van de wereldeconomie de komende maanden verder aan. Vooral in Duitsland en de Verenigde Staten neemt de economische groei de komende maanden waarschijnlijk verder toe, terwijl Frankrijk en Canada volgens de OESO eveneens nieuwe tekenen van groei vertonen. China en India zullen daarentegen rekening moeten houden met een kleine terugval van het groeitempo.

Vanavond om 19.15 uur maakt de Federal Reserve het rentebesluit bekend. Waarschijnlijk zal de basisrente onveranderd laten. Het plan om maandelijks voor $ 75 miljard overheidsobligaties op te kopen zal worden doorgezet tot juni. De vraag is hoe de Fed reageert op de verdere stijging van de olieprijs en de oplopende inflatie.

De Nikkei Index, de graadmeter van de beurs van Tokio, heeft dinsdag een verlies geleden van 10,55%. Dit is, sinds het faillissement van Lehman Brothers in september 2008, de grootste daling. De beurzen in Europa staan hierdoor tevens enorm onder druk.

Het positieve beeld sinds de zomermaanden begint wat te verzwakken, vanwege de correctie sinds de top in februari. De AEX zou desalniettemin nog richting de dieptepunten van dit jaar rond 352 punten kunnen dalen, alwaar tevens een steunniveau ligt. De afgelopen maanden wist de AEX keer op keer vele crises te overwinnen, waarna de opmars verder werd voortgezet. Indien de AEX steun weet te vinden bij het 50% Fibonacci correctieniveau, dan kan de aanval op het meerjarige recordniveau rond 374 punten opnieuw worden ingezet. De dalende trend vanaf de top van februari zal hiervoor evenwel moeten worden doorbroken.

Met vriendelijke groet,

www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

maandag 14 maart 2011

AEX Verwachting uitgebreid

BeursBulletin breidt haar dienstverlening verder uit met een gratis portefeuille die opties schrijft op de AEX-index. Op regelmatige basis zal aan deze abonnees gratis een e-mail worden gestuurd met daarin een optiepositie die kan worden ingenomen op de AEX. Op de website www.indexalert.nl kunt u zich opgeven onder Gratis AEX Verwachting.

Op een weblog informeren wij beleggers over het resultaat van deze portefeuille die werkt met een strategie met geschreven opties, genaamd short strangle. Met een short strangle kan men profiteren van een zijwaartse markt. Een short strangle houdt in dat call- en put-opties met een zelfde expiratiedatum verkocht (geschreven) worden, maar met verschillende uitoefenprijzen.

De uitoefenprijs van de call ligt ruim boven de huidige waarde van de AEX, die van de put ligt ruim onder de huidige waarde van de AEX. De maximale winst wordt behaald als de short strangle zonder waarde afloopt door binnen de uitoefenprijzen van de opties te blijven. Het risico dat men loopt, is als de AEX sterk stijgt, dan sluiten we de calloptie of sterk daalt, dan sluiten we de putoptie, in beide gevallen (doorgaans) met verlies.

Omdat de opties "out-of-the-money" zijn, mag de AEX binnen een bandbreedte bewegen. Het bewaken van de posities is echter van groot belang om verliezen te beperkten. Met deze strategie kunnen beleggers een hoog rendement realiseren. Vanwege de theoretische onbeperkte verliezen, is deze portefeuille niet voor iedereen geschikt.

Op www.BeursBulletin.nl vindt u informatie over de diverse diensten die BeursBulletin aanbiedt. Hierop treft u informatie aan over de opbouw en resultaten van onze portefeuilles. Tevens kunt u hier als abonnee inloggen om de verzonden berichten en de status van uw abonnement te bekijken. Meer informatie vindt u op www.Beleggen.com en www.BeursBulletin.nl en www.indexalert.nl


Wij schrijven (openingsverkoop) 1 call AEX APR 370 en ontvangen 2,05 euro. Margin circa 2600 euro.