vrijdag 29 april 2011

AEX worstelt met 360-puntengrens

De AEX sloot donderdag wederom vrijwel onveranderd. De Amsterdamse hoofdgraadmeter deed een poging om met de 360-puntengrens af te rekenen, maar werd opnieuw teruggefloten.

Na het bereiken van de top in februari rond 374 punten, corrigeerde de AEX en bereikte in maart een dieptepunt rond 343 punten. De Relatieve Sterkte Index (RSI) kwam daarbij in ‘oversold’-gebied en veerde vervolgens op richting 60%, wat de bovenkant van de ‘bear market range’ aangeeft. Dat was geen sterke actie.

In april corrigeerde de AEX vanaf de 370-puntengrens en trok de RSI mee naar beneden. Desalniettemin veerde de index op vanaf het 61,8% Fibonacci ‘retracement level’, wat wordt berekend vanaf de bodem in maart tot aan de top van april. Daarbij werd een opwaarts koershiaat gevormd tussen 354,79 punten en 356,13 punten. Dit is weer bemoedigend. De RSI is op dagbasis in een neutrale zone beland tussen 40% en 60%.

Op weekbasis kunnen we optimistisch gestemd blijven, aangezien de koopkrachtindicator nog steeds in een ‘bull market range’ bivakkeert. Een RSI boven 40% duidt op een ‘bull market range’, waarbij de RSI dan wel boven 60% moet komen. Het is krachtig dat de RSI in februari ‘overbought’ werd, waarna de RSI in maart boven 40% reeds opveerde.

‘Intraday’ blijft de RSI heen en weer flipperen tussen circa 40% en 60%. Dit duidt op een lethargische AEX die maar geen richting wil kiezen, na de opleving medio april. Desalniettemin is de stijgende trend intact, getuige de bodems die steeds op een hoger niveau worden gevormd.

De AEX worstelt momenteel met de 360-puntengrens en consolideert binnen het driehoekspatroon van de afgelopen maanden. De AEX zette vorige week de stijgende lijn weer in met het opwaarts koershiaat.

De nog steeds geldende ‘positieve reversal’ (een koop-setup) op weekbasis, impliceert een koersdoel boven de top van dit jaar. ‘Wall Street’ en de Duitse DAX hebben het goede voorbeeld gegeven door een nieuw jaarrecord te vestigen. Voor de AEX is het zaak om de stijgende lijn eveneens met kracht voort te zetten. Kortom, de AEX zal het goede voorbeeld moeten gaan volgen.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

donderdag 28 april 2011

AEX vliegt 360 om de toren

De AEX eindigde woensdag (wederom) per saldo vrijwel onveranderd. Als vliegtuigen een ‘360 around the tower’ maken, worden er weliswaar ‘meters’ gemaakt, maar per saldo is er geen terreinwinst geboekt. Deze vergelijking gaat de afgelopen dagen eveneens op voor de AEX: al een week cirkelt de index rond de 360-puntengrens zonder terreinwinst te boeken.

We kunnen evenwel optimistisch gestemd blijven, temeer daar de stijgende trend van de afgelopen maanden intact is. Bovendien zette de AEX vorige week de stijgende lijn weer in middels een opwaarts gevormd koershiaat tussen 354,79 punten en 356,13 punten.

Bovendien toonde de Relatieve Sterkte Index (RSI) veerkracht door ‘intraday’ op te veren vanaf de 40-grens, na eerder het‘overbought’-gebied (boven 70%) te hebben bereikt. Een RSI-waarde boven 40% geeft een ‘bull market range’, al zal de RSI wel boven 60% moeten noteren. Anders blijft de RSI (op dagbasis) in een neutrale schemerzone, zijnde een waarde tussen 40% en 60%.

Op weekbasis blijft de zon evenwel schijnen, daar de koopkrachtindicator nog steeds in een ‘bull market range’ bivakkeert. In februari wist de RSI ‘overbought’ te worden, terwijl de RSI in maart na de felle correctie boven 40% opnieuw opveerde, wat een krachtig teken is.

Bovendien is de ‘positieve reversal’ (een koop-setup) op weekbasis nog steeds van kracht. In november 2011 laat de RSI een hogere bodem zien, terwijl de RSI-bodem in maart lager is. Tegelijkertijd noteerde de AEX-index eind november lager ten opzichte van het dieptepunt van maart. Deze ‘setup’ impliceert een koersdoel hoger dan de top van dit jaar.

De RSI noteert op dagbasis in een ‘bear market range’ en op weekbasis in een ‘bull market range’, oftewel er is sprake van een daling binnen de stijgende trend. Het is positief dat het ‘intraday’-beeld wat is verbeterd, wat zou kunnen worden ‘overgepakt’ door de daggrafiek.

De AEX zal evenwel uit het driehoekspatroon van de afgelopen maanden dienen te ontsnappen. ‘Wall Street’ en onze Oosterburen hebben inmiddels het goede voorbeeld gegeven. De Amerikanen hebben onlangs het jaarrecord verder aangescherpt en de DAX heeft inmiddels ook een poging daartoe ingezet. Nu is het voor de AEX zaak om de stijgende lijn ‘full throttle’ voort te zetten.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

woensdag 27 april 2011

AEX toont veerkracht

Na een uitzonderlijk lang weekend vanwege Pasen, kende de AEX een weinig enerverende handelsdag en sloot fractioneel hoger op 359,55 punten. Daarmee was het kijken naar groeiend gras in de zon boeiender.

Desalniettemin kunnen we stellen dat de AEX veerkrachtig is, ondanks de aanhoudende (Europese) schuldencrisis. In Amerika daalden de huizenprijzen in februari (-3,3% op jaarbasis) voor de achtste achtereenvolgende maand, maar de Amerikaanse beurzen trokken er zich niks van aan. De Dow Jones Index en de S&P500 scherpten zelfs het recordniveau van dit jaar verder aan, mede onder aanvoering van sterke kwartaalcijfers van diverse ondernemingen.

Het is bemoedigend dat de Relatieve Sterkte Index (RSI) ‘intraday’ wist op te veren vanaf de 40-grens, na vorige week in ‘overbought’-gebied (boven 70) te zijn beland. Een RSI-waarde boven 40 duidt op een ‘bull market range’, mits de RSI eveneens boven 60 weet te komen. Een RSI-waarde tussen 40 en 60 duidt op een neutrale range. Op dagbasis noteert de RSI in de ‘40/60-range’.

Op weekbasis blijft het beeld positief, daar de ‘uptrend’ sinds de zomermaanden van 2010 intact is. Bovendien zit de RSI nog steeds overtuigend in een ‘bull market range’. In februari wist de RSI ‘overbought’ te worden, terwijl de RSI in maart na de felle correctie boven 40 opnieuw opveerde.

De RSI noteert op dagbasis weliswaar in een ‘bear market range’, maar op weekbasis nog steeds binnen een ‘bull market range’. Het beeld begint binnen het kortere termijn frame reeds te verbeteren, wat vervolgens de daggrafiek kan laten verbeteren. De RSI zal op dagbasis evenwel de 60-barrière moeten doorbreken om daarmee kracht te tonen.

Het is een positief signaal dat het 200-daags gemiddelde nog steeds stijgend is, waarmee de onderliggende kracht wordt getoond. Een beer zal evenwel refereren aan de lagere toppen sinds februari, terwijl een stier koopkansen ziet, daar de bodems van de afgelopen maanden op een hoger niveau liggen. Zolang de steunzone rond 343 punten en de stijgende steunlijn van de afgelopen maanden intact zijn, verwacht BeursBulletin dat de AEX de stijgende lijn voortzet. Van belang is dat de AEX-index opwaarts weet te ontsnappen uit het driehoekspatroon.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

dinsdag 26 april 2011

AEX opnieuw in de aanval

De AEX-index corrigeerde de afgelopen weken vanaf de 370-puntengrens tot aan het 61,8% Fibonacci ‘retracement level’. Dit steunniveau wordt berekend vanaf de bodem in maart tot aan de top van april.

De Relatieve Sterkte Index (RSI) daalde, maar bleef boven het ‘oversold’-gebied. Tijdens de felle correctie in maart daalde de RSI onder 30, wat geen sterk teken was. De AEX veerde deze week desalniettemin overtuigend op en vormde zelfs een opwaarts koershiaat. De RSI vormde door dit herstel een hogere bodem ten opzichte van het dieptepunt in maart.

Hiermee lijkt de lucht geklaard, al dient de AEX nog wel (opwaarts) uit de consolidatiedriehoek van de afgelopen maanden te breken. Het op 12 april gevormde neerwaartse koershiaat rond 366 punten, alsmede de dalende weerstandslijn vanaf de februaritop rond 374 punten, zouden voor weerstand kunnen zorgen.

Het is bemoedigend dat de steunlijn vanaf de zomermaanden heeft standgehouden, waardoor de ‘uptrend’ nog steeds intact is. Het is evenwel zaak dat de koopkrachtindicator boven 60 weet te komen. Momenteel noteert de RSI in een neutraal gebied tussen 40 en 60.

De RSI noteert op dagbasis weliswaar in een ‘bear market range’, maar op weekbasis nog steeds binnen een ‘bull market range’. De ‘range rules’ geven een ‘bull market range’ aan wanneer de RSI een waarde heeft boven 40. Daarentegen markeert 60 de bovenkant van een ‘bear market range’. De RSI zal derhalve de 60-barrière moeten doorbreken om daarmee kracht te tonen.

‘Intraday’ is de RSI er weer in geslaagd om ‘overbought’ te worden, oftewel boven 70 te komen. Indien de RSI er in slaagt om boven 40 te blijven, kunnen we spreken van een verbetering van het technische beeld. Hiermee zou de eerste slag voor de stieren zijn gewonnen, waarmee een aanzet is gegeven voor een verdere opwaartse beweging.

Het is bovendien positief dat het 200-daags gemiddelde een stijgende curve vertoont, wat het onderliggende positieve sentiment aangeeft. Zolang de steunzone rond 343 punten en de stijgende steunlijn van de afgelopen maanden intact zijn, kunnen dalingen tot deze steunzone worden gezien als koopkansen.

Pas indien deze steunzone wordt doorbroken, zal het sein op rood springen. Zolang de ‘uptrend’ sinds de zomermaanden vorig jaar intact is, verwachten wij dat de AEX deze lijn voortzet. Het credo blijft: ‘buy the dip”.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

donderdag 21 april 2011

AEX veert op van 61,8% Fibonacci steunniveau

Sterke cijfers van Intel gaven de markt, en de technologiefondsen in het bijzonder, een impuls. De AEX opende woensdag met een opwaarts koershiaat en eindigde 1,9% hoger op 359,87 punten. De AEX veerde deze week op vanaf het 61,8% Fibonacci steunniveau, dat wordt berekend vanaf de bodem in maart tot aan de top van april. De index doet een poging om de dalende trend sinds februari te doorbreken. De AEX kan weerstand ondervinden bij het op 12 april gevormd neerwaarts koerhiaat 366 punten. De steunlijn vanaf de zomermaanden heeft standgehouden, waardoor de ‘uptrend’ nog steeds intact is.

Het herstel vanaf de bodem in maart voerde de AEX tot circa 370 punten. De RSI wist echter niet boven 60 uit te breken. Momenteel noteert de koopkrachtindicator in een neutraal gebied.

De AEX ging eerder deze week diep door de knieën en testte daarmee het derde Fibonacci ‘retracement level’. De Relatieve Sterkte Index (RSI) bleef boven het ‘oversold’-gebied. De RSI vormde een hogere bodem ten opzichte van het dieptepunt in maart, toen de RSI onder 30 dook.

De RSI noteert op dagbasis in een ‘bear market range’, maar op weekbasis beweegt de RSI nog steeds binnen een ‘bull market range’. De ‘range rules’ geven een ‘bull market range’ aan wanneer de RSI een waarde heeft hoger dan 40. Daarentegen markeert 60 de bovenkant van een ‘bear market range’. De RSI zal de 60-barrière moeten doorbreken om daarmee kracht te tonen.

Het is een positief gegeven dat het 200-daags gemiddelde nog steeds stijgt. Bovendien is de steunzone rond 343 punten intact, evenals de stijgende steunlijn van de afgelopen maanden. Vooralsnog kunnen dalingen tot deze steunzone worden gezien als koopkansen. Pas bij een doorbraak springt het sein op rood.

De correctie vanaf de top in februari, vindt plaats binnen de ‘uptrend’ van de afgelopen maanden. Het is een sterk teken dat de AEX woensdag middels een ‘gap’ is geopend en de aanval opnieuw inzette. Het is evenwel zaak dat de AEX uit het driehoekspatroon weet te breken. Bovendien dient de RSI boven 60 uit te komen, anders blijft de AEX gevangen in een neutrale fase. Aangezien de stijgende trend sinds de zomermaanden vorig jaar intact is, verwachten wij dat de AEX deze lijn voortzet.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

woensdag 20 april 2011

AEX test 61,8% Fibonacci steunniveau

De AEX consolideert rond het 61,8% Fibonacci steunniveau, gerekend vanaf de bodem in maart tot aan de top van april. De index zit sinds februari in een dalende trend. Op 12 april is rond 366 punten een neerwaarts koerhiaat gevormd, wat een negatief teken is. De steunlijn vanaf de zomermaanden is nog steeds intact, terwijl de dalende weerstandslijn verkoopdruk uitoefent op de AEX. Het korte termijn beeld is daardoor neutraal. Het is evenwel positief dat het 200-daags voortschrijdend gemiddelde nog steeds stijgende is.

Door de forse aderlating eerder deze week zakte de AEX (‘intraday’) tot onder het derde Fibonacci ‘retracement level’. Daardoor daalde de Relatieve Sterkte Index (RSI) eveneens, maar deze noteert nog steeds boven het dieptepunt van maart. Door de daling in maart belandde de RSI in het ‘oversold’-territorium. De AEX zette vervolgens een herstel in richting de 370-puntengrens, terwijl de RSI niet boven 60 wist uit te breken. De AEX ketste af vanaf de 370-puntengrens waardoor de RSI daalde, maar de koopkrachtmeter noteert nog boven het dieptepunt van maart.

De RSI van de AEX beweegt op dagbasis in een ‘bear market range’, terwijl de RSI op weekbasis daarentegen volgens de ‘range rules’ binnen een ‘bull market range’ beweegt, oftewel boven 40. Daardoor kunnen we stellen dat sprake is van een correctie binnen de stijgende trend zodat het beeld momenteel neutraal is.

Het is een positief gegeven dat het 200-daags gemiddelde nog steeds stijgende is. Bovendien is de steunzone rond 343 punten intact, net als de stijgende steunlijn van de afgelopen maanden. Zolang deze steunzone intact is, kan worden gezocht gaan naar koopkansen. Het is cruciaal dat de AEX in staat is om boven het dieptepunt van maart rond 343 punten te blijven. Bij een doorbraak van deze steunzone, springt het sein op rood, waarbij wij verwachten dat dan de dalende trend dominant gaat worden.

We zullen evenwel moeten wachten op een uitbraak van de AEX uit het driehoekspatroon. We mogen verwachten dat de AEX binnenkort een bodem vindt. Het zou een sterk teken zijn indien de AEX spoedig de weg omhoog gaat vervolgen. De huidige daling van de AEX kunnen we aanmerken als een correctie binnen de stijgende trend vanaf de zomermaanden van vorig jaar, waardoor het niet nodig is om de nooduitgang op te zoeken.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

dinsdag 19 april 2011

AEX daalt door verlaging vooruitzicht kredietwaardigheid VS

De AEX hield het maandag niet droog nadat kredietbeoordelaar S&P de ‘outlook van kredietwaardigheid van de VS verlaagde. De AEX-index bouwde het verlies gedurende de dag uit en eindigde 1,8% lager op 352,68 punten. Daarmee werd het koershiaat rond 354 punten gevuld, waardoor het in maart gevormde ‘island reversal’-patroon ongedaan is gemaakt.

Ten opzichte van het meerjarig recordniveau rond 374 punten, dat in februari werd bereikt, werd een (derde) lagere top gevormd, waarbij een neerwaarts koerhiaat rond 366 punten is gevormd. Voor de korte termijn blijft het beeld neutraal: zowel de stijgende trend sinds de zomermaanden van vorig jaar, als de dalende trend vanaf de top in februari zijn intact.

Standard & Poor's heeft maandag de outlook voor de ‘AAA-rating’ van de VS verlaagd van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. Daardoor bestaat de kans dat de VS de hoogste kredietwaardigheid kwijtraakt. "Meer dan twee jaar na het begin van de recente crisis zijn Amerikaanse beleidsmakers het nog steeds niet eens over hoe de budgettaire verslechtering en fiscale druk voor de lange termijn kan worden teruggedraaid", aldus de Amerikaanse kredietbeoordelaar.

Door de forse aderlating van gisteren is de AEX tot onder het derde Fibonacci ‘retracement level’ gedaald. Dit 61,8% Fibonacci steunniveau wordt berekend op basis van de bodem in maart tot aan de top van april. De daling van de AEX is een correctie binnen de stijgende trend vanaf de zomermaanden van vorig jaar.

Door de daling in maart belandde de Relatieve Sterkte Index (RSI) in ‘oversold’-gebied. Vervolgens herstelde de AEX richting de 370-puntengrens, maar wist deze niet te doorbreken. Bovendien daalde de RSI alweer vanaf een niveau rond 60 waardoor de AEX op dagbasis in een ‘bear market range’ blijft bewegen. Volgens de ‘range rules’ zit de RSI in een ‘bear market range’ bij een stand onder 60 terwijl een ‘bull market range’ wordt aangegeven bij een RSI boven 40.

Het beeld voor de korte termijn is neutraal. Het 200-daags gemiddelde stijgt nog steeds. Zolang de steunzone rond 343 punten intact is, kunnen beleggers op zoek gaan naar koopkansen. Het is echter cruciaal dat de AEX in staat is om boven het dieptepunt van maart rond 343 punten te blijven. Bij een doorbraak van deze steungrens verslechtert het beeld en is de verwachting dat de dalende trend dominant gaat worden.

Zover is het echter niet. Op korte termijn mogen we een antwoord verwachten. Uit technisch oogpunt mogen we verwachten dat er binnenkort een bodem gevormd gaat worden. Paniek is, ondanks de korte termijn dalende trend, zeker niet nodig.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

maandag 18 april 2011

AEX houdt schade beperkt op expiratiedag

Vrijdag stond weer in het teken van de maandelijkse expiratie van opties en futures. De AEX-index stond licht onder druk, maar ging vrijwel onveranderd het weekeinde in. Ten opzichte van het meerjarig recordniveau rond 374 punten, dat in februari werd bereikt, werd een (tweede) lagere top gevormd. Bovendien wist de index het neerwaartse koerhiaat rond 366 punten (nog) niet te dichten, wat geen sterk teken is. Desalniettemin is de stijgende trend sinds de zomermaanden van vorig jaar intact, waardoor het beeld op dit moment neutraal is. Panikerend richting de nooduitgang vluchten, is derhalve niet nodig.

Het handelstekort van de eurozone kwam in februari uit op € 1,5 miljard versus € 15,6 miljard in januari. Voor alle 27 landen van de EU bedroeg het deficiet op de handelsbalans € 9,6 miljard versus een tekort van € 30,2 miljard in januari.

Portugal heeft vrijdag een staatslening van € 4,2 miljard afbetaald. In juni moet een lening van € 4,9 miljard worden afgelost. Ondanks de aflossing liepen de kosten van een verzekering tegen het een faillissement van Portugal verder op. Het kostte vrijdag € 603.000 om een lening van € 10 miljoen te verzekeren. Portugal onderhandelt momenteel met de EU en het IMF over noodsteun.
De rente op tienjarige Portugese staatsleningen schoot omhoog richting 9,26%, terwijl de vijfjarige leningen naar 10,7% stegen.

De inflatie in de VS is in maart gestegen tot 2,7% op jaarbasis. De kerninflatie, exclusief de sterk schommelende voedsel- en energieprijzen, steeg vorige maand met 1,2% op jaarbasis. Het (voorlopige) Amerikaanse consumentenvertrouwen is halverwege april gestegen naar 69,6 versus 68,2 eind maart. De Amerikaanse industriële productie nam in maart toe met 0,8% op maandbasis. De capaciteitsbenutting kwam in maart uit op 77,4% versus een opwaarts herziene 76,9%.

De AEX-index daalde vorige week tot even boven het tweede Fibonacci ‘retracement level’. Dit steunniveau wordt berekend op basis van de bodem in maart tot aan de top van april. De daling van de AEX kunnen we aanmerken als een correctie binnen de stijgende trend vanaf de zomermaanden van vorig jaar. BeursBulletin ziet kansen zolang de steunzone rond 340 punten, alsmede de ‘island reversal’ rond 354 punten intact zijn. De stijgende steunlijn van de afgelopen maanden is eveneens nog steeds intact.

Beleggers met discipline en geduld, kunnen middels bewezen strategie op zoek gaan naar instapmomenten bij kansrijke aandelen. Onze aandelenportefeuilles, die bewezen strategieën combineren, boeken al maanden record na record, zelfs tijdens de correctie van de afgelopen maanden.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

vrijdag 15 april 2011

AEX corrigeert in stijgende trend

De AEX-index wist gisteren niet te overtuigen en sloot 0,9% lager op 359,48 punten. De korte termijn stijgende lijn sinds medio maart kwam bij de weerstandszone rond 370 punten tot een einde. Ten opzichte van het meerjarig recordniveau rond 374 punten, dat in februari werd bereikt, is zelfs een tweede lagere top gevormd. Bovendien is rond 366 punten een neerwaarts koershiaat gevormd. Hiermee corrigeert de index binnen de stijgende trend sinds de zomermaanden van vorig jaar en is het beeld neutraal te noemen.

De omzet van de Nederlandse detailhandel nam in februari met 3% toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de prijzen in februari 2% hoger, terwijl de volumes met 1% waren gestegen. Tankstations blijken met een groei van 14% (lees belasting), op jaarbasis verantwoordelijk voor bijna de helft van de omzetgroei.

Moody’s heeft de kredietwaardigheid van de gehele Chinese onroerendgoedsector neerwaarts aangepast van 'stabiel' naar 'negatief'. De Amerikaanse kredietbeoordelaar waarschuwde dat de sector door de gestegen rente en het afnemende aantal leningen door banken, te maken krijgt met een slinkende vraag. De restricties die de Chinese regering heeft opgelegd aan de onroerendgoedsector, hebben een aanzienlijke impact gehad op de verkoopcijfers van nieuwe huizen. In het eerste kwartaal van dit jaar daalden de verkopen in Beijing met bijna 40% op jaarbasis.

In de VS hebben de afgelopen week 412.000 meer mensen voor het eerst een uitkering aangevraagd dan in de voorgaande week. De zogenoemde ‘continuous claims’, oftewel het 4-weeks voortschrijdend gemiddelde, steeg van 390.250 naar 395.750. De producentenprijzen (ppi) in de VS namen in maart met 0,7% toe op maandbasis. De kernprijzen (‘core ppi), waarbij de sterk schommelende voedsel- en energiekosten niet worden meegenomen, stegen met 0,3%.

De AEX-index daalde gisteren tot onder de 360-puntengrens, wat met het eerste Fibonacci ‘retracement level’ correspondeert. De AEX zou steun kunnen vinden bij één van de volgende Fibonacci steunniveau’s, gemeten vanaf het dieptepunt van maart tot aan de top in april. De AEX corrigeert momenteel binnen de ‘uptrend’ vanaf de zomermaanden. Bovendien zijn de steunzone rond 340 punten, alsmede de ‘island reversal’ rond 354 punten intact, waardoor er geen reden is om negatief te worden ten aanzien van de AEX. Vanwege de neerwaartse trend sinds de top van dit jaar, is het beeld evenwel neutraal.

Beleggers met een bewezen strategie kunnen op zoek gaan naar mooie instapmomenten bij kansrijke aandelen. Geduld en vastberadenheid worden rijkelijk beloond, getuige de diverse records die onze aandelenportefeuilles boeken, ondanks de dalende indices. Geduld is bij beleggen eveneens bij winstgevende posities, een schone en vooral een lucratieve zaak.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

donderdag 14 april 2011

AEX veert op van 360-puntengrens

De AEX-index veerde woensdag op vanaf de 360-puntengrens. Dit niveau correspondeert met het eerste Fibonacci ‘retracement level’, gemeten vanaf het dieptepunt van maart tot aan de top in april. Het is een veeg teken dat de AEX niet door de psychologische 370-puntengrens wist te passeren, waardoor een lagere top is gevormd. Bovendien is rond 366 punten een neerwaarts koershiaat gevormd, wat ook geen teken van kracht is. De stijgende lijn vanaf de zomermaanden van 2010 is evenwel nog intact, waardoor we de daling kunnen aanmerking als een correctie binnen de ‘‘uptrend’.


Prologis was gisteren de sterspeler op Beursplein 5 met een winst van circa 15%. Abonnees van onze portefeuille Energie en Financiële dienstverlening, die dit vastgoedfonds op 13 augustus 2010 hebben gekocht, staan daarmee op een winst van circa 27%. PEPR kreeg de wind in de rug vanwege een bod van het Australische Goodman Group en APG Algemene Pensioen Groep. De belegger in Europese distributiecentra heeft het initiële bod ad € 1,2 miljard ( € 6 per aandeel) afgewezen. Er zou dus nog meer in het vat kunnen zitten.

De industriële productie in de eurozone nam in februari met 0,4% toe op maandbasis. Europees statistiekbureau Eurostat stelde de raming voor de groei in januari neerwaarts bij van 0,3% naar 0,2%. Op jaarbasis steeg de productie met 7,3%. De productie nam in Griekenland (-4,6%) en Ierland (-0,4%) af, terwijl de sterkste groei plaats vond in Estland (+31,3%) dat in 2011 is toegetreden tot de EU.

De detailhandelsverkopen in de VS zijn in maart op maandbasis met 0,4% toegenomen. Zonder de verkoop van auto's stegen de verkopen met 0,8%. Beleggers schoven gisteren de zorgen over een escalerende Japanse kernramp naar de achtergrond. Sterke kwartaalcijfers van JPMorgan (de winst steeg circa 67%) werden door beleggers warm onthaald.

In het Beige Book stelt de Fed dat de Amerikaanse economie in alle regio's verbeteringen laat zien. Obama presenteerde zijn plannen om de staatsfinanciën weer op orde te krijgen. De president van de VS wil de komende twaalf jaar $4 biljoen besparen. Het belastingstelsel zal moeten worden aangepakt en de overheidsuitgaven moet worden teruggebracht.

De AEX-index was gisteren weliswaar in herstel, maar wist daarbij niet de ‘gap’ rond 366 punten te dichten. Bovendien is vanwege het afketsen op de barrière rond 370 punten, een lagere top gevormd. Daardoor is het beeld voor de AEX momenteel neutraal. Zolang de ‘uptrend’ sinds de zomermaanden van vorig jaar intact is, hoeft niet te worden gepanikeerd. Het is in ieder geval van belang dat de AEX boven de steunzone rond 340 punten blijft. Bovendien kan het ‘island reversal’-patroon rond 354 punten steun bieden. Zolang dit belangrijke omkeerpatroon, alsmede de stijgende steunlijn intact zijn, is er op dat ‘time frame’ nog steeds sprake van een stijgende trend.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

woensdag 13 april 2011

AEX corrigeert in stijgende trend

Op de Amsterdamse beurzen stonden oliegerelateerde waarden, zoals AEX-zwaargewicht Royal Dutch Shell, onder druk. De AEX-index sloot daardoor fors lager en testte daarbij de 360-puntengrens. Het is een veeg teken dat de psychologische 370-puntengrens een zware barrière blijkt en dat inmiddels een lagere top is gevormd. De stijgende lijn vanaf de zomermaanden van 2010 is niet doorbroken, waardoor we de daling kunnen aanmerking als een correctie binnen de ‘‘uptrend’. Het is echter niet fraai dat rond 366 punten een neerwaarts koershiaat is gevormd.

Maandag werd Japan opgeschrikt door twee aardbevingen, met een kracht van 7,1 respectievelijk 6,3 op de schaal van Richter. Als gevolg van de laatste aardbeving moest Tepco (Tokyo Electric Power Company), het energiebedrijf dat Fukushima beheert, het personeel bij de kerncentrale evacueren. De situatie bij de kerncentrale werd dermate ernstig, dat de Japanners het atoom-alert hebben verhoogd naar niveau zeven, gelijk aan de Chernobyl-ramp in 1986.

De maandelijkse ZEW-index voor het economisch sentiment in Duitsland nam deze maand af van 14,1 in maart naar 7,6. Volgens onderzoeksinstituut ZEW zijn de ondervraagde investeerders en analisten zich in de afgelopen maand bewuster geworden van het gevaar van de ramp in Japan en de onrust in de Arabische wereld voor de wereldeconomie.

De Amerikaanse importprijzen stegen in maart met 2,7% op maandbasis, versus een toename met 1,4% in de voorgaande maand. De brandstofprijzen stegen in maart met 10,5%. Als het effect van de brandstofprijzen niet wordt meegerekend, was er sprake van een stijging van de importprijzen met 0,3%. Importprijzen worden als een belangrijke indicator gezien voor de ontwikkeling van het prijspeil en het handelsbalanstekort van de VS.

Het handelstekort kwam in februari uit op $ 45,76 miljard versus een opwaarts bijgesteld deficiet van $ 46,97 miljard. De export daalde tot ruim $ 165 miljard, terwijl de import tot bijna $ 211 miljard daalde.

Het opwaartse koershiaat rond 354 punten, dat deel uitmaakt van een ‘island reversal’, komt door de daling bijna weer in zicht. Zolang dit belangrijke omkeerpatroon alsmede de steunzone rond 340 punten intact zijn, hoeft er niet te worden gepanikeerd.

Met de vorming van een (mogelijke) lagere top rond 370 punten, is het beeld evenwel meer neutraal geworden. De imposante rally sinds medio maart is abrupt afgebroken. De 370-puntengrens blijkt een kwelgeest te zijn voor de AEX. Zolang sprake is van een ‘uptrend’ sinds de zomermaanden van 2010, zouden dalingen mooie instapmomenten kunnen bieden. De index dient daarbij wel boven de steunzone rond 340 punten te noteren of beter nog: boven het ‘island reversal’-patroon. Het gevaar op een lagere top sinds de top van februari, is inmiddels echter zeer reëel geworden.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

dinsdag 12 april 2011

AEX maakt lusteloze indruk

De AEX maakte opnieuw een lusteloze indruk. De 370-puntengrens lijkt een psychologische barrière voor beleggers. De afgelopen 9 handelsdagen was de AEX niet in staat om boven deze grens te sluiten. De sterke opmars sinds medio maart is verruild voor een consolidatie. De stijgende lijn vanaf de zomermaanden van 2010 is echter nog steeds intact.

Maandag stonden geen belangrijke macro-economische gepland zodat de aandacht was gericht op aluminiumproducent Alcoa, dat nabeurs aftrapte met de cijfers over het eerste kwartaal. De grote vraag die beleggers hebben, is of bedrijven de verwachtingen voor 2011 naar beneden bij zullen stellen, als gevolg van inflatiezorgen.

Alcoa zag de omzet met 22% stijgen naar $6 miljard en behaalde in het eerste kwartaal van dit jaar een winst van $308 miljoen. Een jaar eerder was dit nog een verlies van $201 miljoen. De winst lag iets boven de verwachting, de omzet stelde teleur. De grootste Amerikaanse producent van aluminium profiteerde van een hogere aluminiumprijs en gestegen vraag naar het metaal. De aluminiumprijs is in een jaar tijd met meer dan 30% gestegen. In de 'after hours trading' daalde het fonds ruim 3%.

Na het nieuws over een nieuwe aardbeving in Japan (7,1 op de Schaal van Richter) en een adviesverlaging voor de autosector doken de koersen weer in het rood. De waarschuwing voor een tsunami werd weer ingetrokken, maar de twijfel onder beleggers bleef bestaan.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meldde dat de samengestelde index van leidende indicatoren in februari verder is gestegen. De Parijse denktank publiceerde een indexcijfer voor de activiteit in de voornaamste economieën van de wereld. De index steeg met 0,3 punt naar 103,2, hetgeen duidt op een verdere expansie in de meeste grote OESO-landen.

Voor Japan kon de OESO, als gevolg van de natuurramp, geen indicator vaststellen.
De VS en Duitsland toonden een stevige expansie. Frankrijk en Canada droegen ook hun steentje bij. Het Verenigd Koninkrijk bleef achter en in Italië was zelfs sprake van een vertraging. China en India lijken economische de top te hebben gepasseerd. Rusland daarentegen bevindt zich in een groeifase en Brazilië ligt op koers.

Het opwaartse koershiaat rond 354 punten maakt deel uit van een ‘island reversal’, een belangrijk omkeerpatroon. Zolang dit patroon, alsmede de steunzone rond 340 punten intact blijven, handhaaft BeursBulletin de positieve visie.

Na de imposante rally sinds medio maart, blaast de AEX wat stoom af. De 370-puntengrens weerhoudt de index van een verdere opmars. Zolang sprake is van een ‘uptrend’ sinds de zomermaanden van 2010, kunnen dalingen als instapmomenten worden beschouwd. De index dient boven de steunzone rond 340 punten te blijven en het liefst boven het ‘island reversal’. De AEX dient spoedig de 370 punten- en de 374-puntenbarrière met kracht te doorbreken om het gevaar van een lagere top sinds februari weg te nemen.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

maandag 11 april 2011

Openingsverkoop 1 put AEX MEI 340 en 1 call AEX MEI 380

Wij schrijven (openingsverkoop) 1 put AEX MEI 340 en 1 call AEX MEI 380 (short strangle) en ontvangen 2,35 euro. Margin circa 2500 euro.

Op de weblog www.aexalert.nl informeren wij beleggers over het resultaat van deze portefeuille die werkt met een strategie met geschreven opties, genaamd short strangle. Met een short strangle kan men profiteren van een zijwaartse markt. Een short strangle houdt in dat call- en put-opties met een zelfde expiratiedatum verkocht (geschreven) worden, maar met verschillende uitoefenprijzen.

Omdat de opties "out-of-the-money" zijn, mag de AEX binnen een bandbreedte bewegen. Het bewaken van de posities is echter van groot belang om verliezen te beperkten. Met deze strategie kunnen beleggers een hoog rendement realiseren. Vanwege de theoretische onbeperkte verliezen, is deze portefeuille niet voor iedereen geschikt.

Op 4 april stuurden wij het bericht:

Wij kopen terug (sluitkoop) 1 put AEX APR 330 en 1 call AEX APR 370 en betalen 3,05 euro. Winst circa 160 euro.

Op www.BeursBulletin.nl vindt u informatie over de diverse diensten die BeursBulletin aanbiedt. Hierop treft u informatie aan over de opbouw en resultaten van onze portefeuilles. Tevens kunt u hier als abonnee inloggen om de verzonden berichten en de status van uw abonnement te bekijken.

Ik kijk uit naar ideeën, tips en gedachten over deze extra service.

Met vriendelijke groet,
BeursBulletin.nl

Harm van Wijk
Amsterdamsestraat 7-9
1398 BK te Muiden.
Telefoon: (+31) (0) 294 76 9 007
Telefax: (+31) (0) 84 750 25 78
E-mail : info@beursbulletin.nl
Url : www.beursbulletin.nl en www.beleggen.com
KvK nr: 34 24 32 58
Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/beursbulletin
Link op Linkedin: http://nl.linkedin.com/in/harmvanwijk

AEX teruggefloten door 370-puntengrens

De AEX werd vorige week door de 370-puntengrens teruggefloten, nadat de index een sterke opmars heeft gemaakt sinds medio maart. De index mag wat gas terugnemen, zolang de stijgende lijn vanaf de zomermaanden van 2010 maar wordt vastgehouden. De AEX zou steun kunnen vinden rond het opwaartse koershiaat rond 354 punten. Deze ‘gap’ maakt deel uit van een belangrijk omkeerpatroon: een ‘island reversal’. Zolang dit patroon alsmede de steunzone rond 340 punten intact blijven, handhaaft BeursBulletin de positieve visie.

Ondernemers in de Nederlandse industrie hebben in februari ruim 23% meer omzet geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren de verkochte producten op jaarbasis bijna 13% duurder. De omzetgroei was met circa 36% het hoogst in de transportmiddelenindustrie, terwijl de elektrotechnische- en machine-industrie met een toename van 33% eveneens stevige groeicijfers lieten zien.

De verkopen van groothandelaren in de VS namen in februari op maandbasis 0,8% af. Dit is de sterkste daling sinds maart 2009, alsmede de eerste afname sinds juni 2009. De voorraden van de groothandels namen conform verwachting toe met 1%.

De perikelen rondom het Amerikaanse begrotingstekort, waarbij de Republikeinen en de Democraten in een hevig gevecht verwikkeld zijn, kwam de stemming op de beurs niet ten goede. Bovendien viel de uitspraak van een Fed-bestuurder dat het einde van de kwantitatieve verruiming in zicht is, was een koude douche voor de aandelenmarkten.

Na de imposante rally sinds medio maart, heeft de AEX wat stoom afgeblazen. Vooralsnog weerhoudt de 370-puntengrens de index van een verdere opmars. Zolang de ‘uptrend’ sinds de zomermaanden van 2010 intact is, kunnen dalingen echter als instapmomenten kunnen worden beschouwd. Het is derhalve van cruciaal belang dat de index boven de steunzone rond 340 punten weet te blijven. Bovendien kan de index nog steun vinden bij het ‘island reversal’, wat een belangrijk omkeerpatroon is.

Het is evenwel zaak dat de AEX spoedig de 370 punten- en vervolgens de 374-puntenbarrière met kracht weet te doorbreken. Zolang de AEX onder de top van februari noteert, is er nog altijd kans op de vorming van een lagere top.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

vrijdag 8 april 2011

AEX neemt gas terug

De AEX slaagde er gisteren niet in om de 370-puntengrens te doorbreken en sloot 0,6% lager op een stand van 367,39 punten. De index mag wat gas terugnemen, zolang de ‘uptrend’ sinds de zomermaanden van 2010 maar intact blijft. Daarbij heeft de AEX ruimte om te dalen richting de 340-puntengrens. Daarboven zou de AEX nog steun kunnen vinden bij het opwaartse koershiaat rond 354 punten. Deze ‘gap’ maakt deel uit van een belangrijk omkeerpatroon: een ‘island reversal’. Zolang deze steunzones intact zijn, verwachten wij een verder stijgende markt.

De aankondiging van Portugal om een beroep zal doen op het noodpakket van de Europese Unie en het IMF zorgde niet voor al te veel beroering op de aandelenmarkten. Vanwege de uiterst zwakke economische groei en de torenhoge rente op staatsobligaties was Portugal al tijden lang nauwelijks in staat om uit de hand lopende begrotingstekort terug te dringen. Het begrotingstekort over 2010 bedroeg 8,6% van het bbp, vér boven de Europese norm ad 3%. Volgens ingewijden zal Portugal voor circa € 75 miljard aan steun nodig hebben in plaats van de eerder geschatte € 20 miljard.

Acht vooraanstaande Duitse onderzoekbureaus hebben hun groeiprognose voor de Duitse economie bijgesteld naar 2,8% in 2011 versus een eerdere raming van +2%. Bij deze denktanks, waarbij zich tevens het gerenommeerde Ifo-instituut bevindt, stelden dat de olieprijs, de onrust in de Arabische wereld en de Europese schuldencrisis evenwel de grootste bedreigingen zijn voor de ontwikkeling van de economie. Naar verwachting komt het Duitse begrotingstekort dit jaar uit op 1,7% van het bruto binnenlands product (bbp). Volgend jaar zal het tekort naar verwachting verder afnemen tot 0,9% procent van het bbp.

De renteverhoging waar de Europese Centrale Bank (ECB) eerder op hintte is daadwerkelijk doorgevoerd: de rente is met 0,25 procentpunt verhoogd tot 1,25%. Jean-Claude Trichet stelde dat de rentestap “niet noodzakelijkerwijs het begin is van een reeks renteverhogingen”. Wel voegde de scheidende ECB-voorzitter eraan toe dat de ECB de inflatierisico's “nauwgezet” in de gaten houdt en dat het monetaire beleid ook na de renteverhoging nog steeds “accomoderend” is.

In het noordoosten van Japan heeft zich donderdag een nieuwe aardbeving voorgedaan met een bijhorend tsunami-alarm. De schrik zat er bij beleggers gelijk weer in. Mede hierdoor blies de index wat stoom af, maar zolang de AEX de stijgende lijn handhaaft, die sinds de zomermaanden van 2010 is ingezet, is er evenwel geen reden om te panikeren. Vooralsnog zijn de steunzone rond 340 punten, alsmede de krachtige ‘island reversal’ intact, waardoor BeursBulletin de positieve visie handhaaft.

Wel zou het de AEX sieren als de index spoedig korte metten maakt met de 370 punten- en vervolgens de 374-puntenbarrière. Zolang de AEX onder de top van februari noteert, is er nog altijd kans op een lagere top. Wij blijven niettemin op onze ‘qui vive’.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

donderdag 7 april 2011

AEX flirt opnieuw met 370-puntengrens

De AEX had gisteren opnieuw de lente in de bol, getuige de hernieuwde flirt met de 370-puntengrens. De index zette na het doorbreken van de dalende weerstandslijn eind maart de aanval in op de 370-puntengrens. De AEX zit nog steeds comfortabel in de stijgende trend sinds de zomermaanden van vorig jaar, waardoor de blik opwaarts kan blijven gericht. Zolang bovendien het opwaartse koershiaat rond 354 punten, alsmede de steunzone rond 340 punten intact zijn, handhaaft BeursBulletin de positieve visie. Het is een sterk teken dat de AEX (vrijwel) geen krimp geeft, gezien de turbulentie elders in de wereld.

Portugal heeft de Europese Commissie dan eindelijk om hulp gevraagd, na maanden van ontkennen. Gerekend wordt op € 70 tot € 80 miljard. Het voorbeeld van Griekenland en Ierland wordt hiermee gevolgd. De veiling van kortlopende obligaties gisterne maakte duidelijk dat de situatie onhoudbaar is. Beleggers eisten meer dan 5% rente voor 1 jaar. De 5-jaars rente staat zelfs boven 10%.

De kans is groot dat de hard leeglopende Amsterdamse beurs zowaar een nieuw fonds kan verwelkomen: Ziggo. De Nederlandse kabelmaatschappij heeft Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Deutsche Bank en het Zwitserse UBS in de arm genomen om een beursgang te begeleiden. Naar verluidt zou een IPO voor een waardering van circa € 7 miljard kunnen zorgen.

Naar verwachting verhoogt de ECB vandaag het belangrijkste rentetarief met 25 basispunten naar 1,25%. Het zal dan voor het eerst sinds mei 2009 zijn dat Trichet naar het rentewapen grijpt. De ECB-president handhaafde de ‘refirente’ sindsdien op het historisch lage niveau van 1%. De mogelijke renteverhoging is een steun in de rug van de euro, die voor het eerst sinds januari vorig jaar wederom boven de $ 1,43-grens noteert.

De orderontvangst van de Duitse industrie steeg in februari met 2,4% op maandbasis. In januari nam de orderontvangst nog met een opwaarts herziene 3,1% toe. Vooral de Duitse machines, voertuigen en andere kapitaalgoederen (+4,5%) vonden gretig aftrek.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald, blijkens cijfers van Mortgage Bankers Association (MBA). De MBA-index voor het aantal hypotheekaanvragen daalde met 2%, waarbij de index voor herfinancieringen van bestaande hypotheken met 6,2% afnam.

De AEX lijkt de stijgende lijn voort te zetten en daagt daarbij de 370-puntengrens uit. Vooralsnog is de ‘uptrend’ van de afgelopen maanden intact, waarbij de index nog steeds boven de belangrijke 340-puntensteunzone noteert. De in maart gevormde ‘island reversal’ is eveneens een steun in de rug voor de ‘bulls’. Zolang dit belangrijke omkeerpatroon intact is, handhaven wij onze positieve visie.

Weliswaar talmde de index de afgelopen dagen rond de 370-puntengrens, maar dit is nog geen reden om negatief te worden. BeursBulletin acht een aanval op de meerjarige ‘high’ rond 374 punten waarschijnlijk. Het is evenwel zaak voor de index met toenemend volume de stijgende lijn voort te zetten.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

woensdag 6 april 2011

AEX consolideert rond 370 punten

De AEX sloot andermaal vrijwel onveranderd op 368,96 punten. De index zette na het doorbreken van de dalende weerstandslijn de aanval in op de 370-puntengrens. De AEX flirtte met deze barrière, maar werd vooralsnog afgewezen. De stijgende trend sinds de zomermaanden vorig jaar is echter intact. Zolang het opwaartse koershiaat rond 354 punten open staat, handhaven wij de positieve visie. Een ander positief teken is dat het 200-daags voortschrijdend gemiddelde eveneens een positieve curve vertoont. Kortom, ondanks de turbulentie in de wereld, houdt de AEX-index zich sterk en is er op dit moment geen aanleiding om negatief te worden.

De Europese detailhandelsverkopen namen in februari met 0,1% af op maandbasis. Volgens Europees statistiekbureau Eurostat was op jaarbasis sprake van een toename met 0,1%. Ten opzichte van een jaar geleden nam de verkoop van voedsel, dranken en tabak met 0,5% af, terwijl de verkoop van andere producten juist met 0,9% toenam.

China trok de rente voor de tweede keer dit jaar omhoog en tracht daarmee de stijgende inflatie te beteugelen. Daarbij werd het belangrijkste rentetarief met 25 basispunten verhoogd tot 6,31%. Bovendien werden de kapitaaleisen voor Chinese banken ettelijke malen aangescherpt, wat als een rem op de kredietverstrekking zou moeten werken. De inflatie in China kwam in februari uit op 4,9%, terwijl de Chinese overheid ‘streeft’ naar een inflatie van circa 4%.

De notulen van de bijeenkomst van de Federal Reserve (Fed) op 15 maart leren dat de Amerikaanse centrale bankiers het niet eens over wanneer de geldpers in een lagere versnelling moet.

De Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde vorige maand onverwacht. De ISM-index, gepubliceerd door Institute for Supply Management daalde naar 57,3 versus 59,7 in februari. De economische activiteit groeit als het indexcijfer hoger is dan 50 punten. De subindex voor de werkgelegenheid daalde in maart tot 53,7 ten opzichte van 55,6 in februari. De deelindex voor nieuwe orders nam af naar 64,1 van 64,4 een maand eerder, terwijl de prijsindex in maart naar 72,1 daalde versus 73,3 in de voorgaande maand.

De afgelopen dagen deed de index het wat rustiger aan nadat de 370-puntengrens werd aangetikt. De AEX beweegt nog steeds boven de 340-puntensteunzone waarmee de ‘uptrend’ intact is. Daarnaast gaf de in maart gevormde ‘island reversal’, zijnde een belangrijk omkeerpatroon, een krachtig, positief signaal af. Veel doemdenkers schreeuwen al een jaar moord en brand, maar desondanks zijn de markten per saldo alleen maar gestegen.

De correcties van de afgelopen maanden bleken uitstekende koopmomenten te zijn. De reden ligt voor de hand: er zijn geen alternatieven. Een spaarrekening levert niets op en na belasting en inflatie is het rendement zelfs negatief. Een belegger is een dief van eigen portemonnee als het geld op een spaarrekening wordt gezet. Zolang de opwaartse trend intact is, hoeft er niet te worden gepanikeerd. BeursBulletin verwacht een aanval op de meerjarige ‘high’ rond 374 punten, zodra de 370-puntenweerstandszone met kracht wordt doorbroken.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

dinsdag 5 april 2011

AEX in gevecht met 370-puntengrens

De AEX eindigde maandag vrijwel onveranderd op een stand van 369,01 punten. De index heeft, na de doorbraak van de dalende weerstandslijn, met de 370-puntengrens geduelleerd. Vooralsnog staat het opwaartse koershiaat rond 354 punten open, wat positief is. Bovendien is de stijgende steunlijn van de afgelopen maanden nog steeds intact, vanwaar de AEX medio maart is opgeveerd. Zolang de AEX binnen de ‘uptrend’ blijft, is er voor BeursBulletin geen reden om de positieve visie los te laten.

De (industriële) producentenprijzen in de eurozone namen in februari met 0,8% toe op maandbasis. Volgens Eurostat, het Europees bureau voor statistiek, stegen de producentenprijzen op jaarbasis met 6,6%. De druk op de Europese Centrale Bank om de rente te verhogen, wordt hiermee verder opgevoerd.

De beurzen stonden in het teken van ‘Merger Monday’ waarbij vele overnames op het menu stonden. Zo wil het Belgische chemieconcern Solvay de Franse concurrent Rhodia overnemen voor een slordige € 3,4 miljard. Daarnaast koopt Vivendi een Frans belang van Vodafone voor circa € 8 miljard. Het betreft een belang in mediabedrijf SFR.

’s Werelds grootste farmaceutische onderneming Pfizer kondigde op zijn beurt aan voor circa $ 2,4 miljard de divisie Capsugel aan Kohlberg Kravis Roberts te zullen verkopen. ‘Wall Street’ kreeg hierdoor dan ook wat steun in de rug.

De AEX deed het maandag wat rustiger aan nadat de index positief het weekeinde in ging na de publicatie van de maandelijkse Amerikaanse werkgelegenheidscijfers. Aangezien de AEX boven de 340-puntensteunzone noteert en daarmee de ‘uptrend’ intact is, blijft een positieve visie gerechtvaardigd. Daarnaast vertoont het 200-daags gemiddelde een oplopende curve, waaruit het positieve sentiment blijkt.

Zolang de ‘island reversal’, wat een belangrijk omkeerpatroon is, intact is, blijft BeursBulletin positief. Wellicht is de felle correctie die een aantal weken geleden plaatsvond, een schot voor de boeg voor een trendomkeer, maar dit is nog geen reden om de positieve visie los te laten. Vooralsnog is ook de korte termijn opwaartse trend vanaf medio maart intact, waardoor de aanval op de meerjarige ‘high’ rond 374 punten is ingezet. Wel dient de index met kracht door de 370-puntenweerstandszone te breken.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

maandag 4 april 2011

Sluitkoop 1 put AEX APR 330 en 1 call AEX APR 370

Wij kopen terug (sluitkoop) 1 put AEX APR 330 en 1 call AEX APR 370 en betalen 3,05 euro. Winst circa 160 euro.

Op de weblog (www.aexalert.nl) informeren wij beleggers over het resultaat van deze portefeuille die werkt met een strategie met geschreven opties, genaamd short strangle. Met een short strangle kan men profiteren van een zijwaartse markt. Een short strangle houdt in dat call- en put-opties met een zelfde expiratiedatum verkocht (geschreven) worden, maar met verschillende uitoefenprijzen.

Omdat de opties "out-of-the-money" zijn, mag de AEX binnen een bandbreedte bewegen. Het bewaken van de posities is echter van groot belang om verliezen te beperkten. Met deze strategie kunnen beleggers een hoog rendement realiseren. Vanwege de theoretische onbeperkte verliezen, is deze portefeuille niet voor iedereen geschikt.

Op www.BeursBulletin.nl vindt u informatie over de diverse diensten die BeursBulletin aanbiedt. Hierop treft u informatie aan over de opbouw en resultaten van onze portefeuilles. Tevens kunt u hier als abonnee inloggen om de verzonden berichten en de status van uw abonnement te bekijken.

Ik kijk uit naar ideeën, tips en gedachten over deze extra service.

Met vriendelijke groet,
BeursBulletin.nl

Harm van Wijk

Amsterdamsestraat 7-9
1398 BK te Muiden.
Telefoon: (+31) (0) 294 76 9 007
Telefax: (+31) (0) 84 750 25 78
E-mail : info@beursbulletin.nl
Url : www.beursbulletin.nl en www.beleggen.com
KvK nr: 34 24 32 58
Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/beursbulletin
Link op Linkedin: http://nl.linkedin.com/in/harmvanwijk

AEX in de aanval op 370-puntengrens

De AEX sloot vrijdag positief af op 369,45 punten waardoor op weekbasis een plus van 1,3% kon worden gerapporteerd. De dalende weerstandslijn werd deze week doorbroken, waarna de index de aanval inzette op de 370-puntengrens. De opwaartse ‘gap’ rond 354 punten vormt een steun in de rug voor beleggers. Bovendien is de stijgende steunlijn van de afgelopen maanden van groot belang gebleken. Zolang de AEX binnen de ‘uptrend’ blijft, is er voor BeursBulletin geen reden om de positieve visie los te laten.

De afgelopen week stond steeds in het teken van de bekende onderwerpen, maar het signaal van een verder herstel van de Amerikaanse economie drong deze naar de achtergrond. De problemen in Fukushima zijn nog verre van achter de rug. Pogingen om het lek in Fukushima te dichten, mislukken. De rente in Portugal schoot door het dak. De situatie in Libië werd er ook niet beter op.

Vier belangrijke banken in Ierland hebben € 24 miljard nodig om overeind te blijven, meldde de centrale bank van Ierland. Standard & Poor’s heeft Ierland gedegradeerd naar BBB+, drie niveaus boven ‘junk’. De rente op 10-jarige Ierse staatsobligaties dook desalniettemin weer onder 10% waardoor het verschil tussen Ierland en Duitsland af nam tot 653 basispunten.

Het banenrapport van de VS over maart meldde dat er meer banen bij waren gekomen dan verwacht waardoor de werkloosheid onverwacht daalde. Het aantal banen steeg met 216.000. Het werkloosheidspercentage daalde in maart naar 8,8%. De werkloosheid in de eurozone daalde in februari naar 9,9%, aldus Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie. De bouwuitgaven in de VS bleken daarentegen onverwacht te zijn gedaald.

Nederlandse huishoudens hadden in 2010 minder te besteden dan in 2009. Na correctie voor de officiële inflatie moeten huishoudens het doen met een daling van het beschikbaar inkomen van 1,4%. De premies, vooral voor de zorgverzekeringen, in combinatie met de afnemende werkgelegenheid waren de grootste boosdoeners. Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateerde desondanks dat de consumptieve bestedingen van huishoudens 0,4% hoger lagen.

De waarde van beleggingen en hypothecaire schulden liep verder op. Het vermogen van huishoudens nam toe met € 85 miljard waarmee binnen twee jaar de daling door de financiële crisis grotendeels is ingelopen. De beleggingsportefeuille van pensioenfondsen en levensverzekeraars werd circa € 85 miljard meer waard.

De AEX heeft de maandelijkse Amerikaanse werkgelegenheidscijfers positief ontvangen. Aangezien de AEX boven de 340-puntensteunzone noteert, blijft een positieve visie gerechtvaardigd. Het 200-daags gemiddelde is nog steeds stijgend, wat de positieve ondertoon aangeeft. De ‘island reversal’, een belangrijk omkeerpatroon, is ook positief. Dat de AEX-index de voorgaande weken zo diep door de knieën zakte, is een negatief aspect, maar er is geen reden tot pessimisme. De AEX dient nu af te rekenen met de 370-puntenweerstandszone.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

vrijdag 1 april 2011

AEX neemt adempauze

De AEX brak eerder deze week de dalende weerstandslijn, waarna de index op jacht ging naar de 370-puntengrens. Gisteren deed de AEX het evenwel rustiger aan. De ‘bulls’ kunnen zich vooralsnog vastklampen aan de opwaartse ‘gap’ rond 354 punten die nog steeds intact is. Bovendien is de stijgende steunlijn van de afgelopen maanden succesvol getest. Zolang de AEX de ‘uptrend’ handhaaft, is er voor BeursBulletin geen reden om de positieve visie los te laten. Wel is het wenselijk dat de index met kracht de stijging hervat, waarbij de eerstvolgende weerstandsgrens rond 370 punten ligt.

Er is toch enige sprake van stress bij de Ierse banken. Volgens de centrale bank van Ierland hebben vier van de belangrijkste banken in totaal € 24 miljard nodig om aan nieuwe vereisten te voldoen. Daarbij zal Allied Irish Banks het kapitaal met € 13,3 miljard moeten verhogen en de Bank of Ireland met € 5,2 miljard. Deze cijfers zijn het resultaat van een stresstest voor banken die door de Ierse centrale bank werd uitgevoerd.

De werkloosheid in Duitsland is in maart sterker gedaald dan verwacht: -55.000 versus een verwachte afname met 25.000. Daarmee is de werkloosheid in maart uitgekomen op 7,1% van de Duitse beroepsbevolking versus 7,3% in de voorgaande maand. Duitse winkeliers hebben in februari 0,3% minder verkocht ten opzichte van januari. In januari stegen de detailhandelsverkopen daalden nog met 0,4%.

Het aantal Amerikanen dat voor het eerst een werkloosheidsuitkering ontvangt, is vorige week licht gedaald tot 388.000 versus 394.000 aanvragen een week eerder. In totaal kregen 3,714 miljoen Amerikanen een uitkering versus 3,765 miljoen de voorgaande week.

De inkoopmanagersindex voor Chicago daalde van 71,2 in februari naar 70,6 in maart. Een stand hoger dan 50 duidt op een toename van de economische activiteit. Een score lager dan 50 wijst op krimp.

De AEX is in afwachting van de maandelijkse Amerikaanse werkgelegenheidscijfers die vandaag worden gepubliceerd. Zolang de AEX boven de 340-puntensteunzone noteert, is een positieve visie gerechtvaardigd. Bovendien is het 200-daags gemiddelde stijgend, wat de positieve ondertoon aangeeft. Het is belangrijk dat de ‘island reversal’, een belangrijk omkeerpatroon, intact blijft. Het is weliswaar niet fraai dat de AEX-index de voorgaande weken zo diep door de knieën zakte, maar er is nog geen reden tot pessimisme. De AEX dient evenwel nog af te rekenen met de 370-puntenweerstandszone. De index zal derhalve de stijgende lijn overtuigend moeten hervatten, waarbij het momentum eveneens dient toe te nemen.

Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.