dinsdag 15 maart 2011

AEX corrigeert in stijgende trend

De AEX ondervond maandag naschokken van de forse aardbeving in Japan. De Japanse beurs eindigde maandag circa 6% lager, waarbij de AEX het ook niet droog hield: -0,8% op 356,32 punten. Rond dit niveau bevindt zich het eerste Fibonacci correctieniveau, gerekend vanaf de bodem eind 2010 tot de top in 2011. De AEX corrigeert hiermee binnen de stijgende trend sinds de zomermaanden van vorig jaar. Het is positief dat het 200-daags gemiddelde nog steeds een stijgende curve vertoont. Wel is het voor de AEX zaak om boven de dieptepunten van 2011 te blijven, anders wordt het positieve beeld toch neutraler.


Nederland heeft in januari op jaarbasis ruim 7% meer geĆ«xporteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in december nog sprake van een groei van 11%. Nederland exporteerde voor een waarde van circa € 32,4 miljard, bijna +21% op jaarbasis. Het handelsoverschot kwam daarmee uit op € 3,1 miljard.

De industriĆ«le productie van de landen uit de eurozone is in januari met 0,3% gestegen ten opzichte van december. Op jaarbasis produceerden de fabrieken in de eurolanden 6,6% meer dan een jaar geleden. De productie nam op jaarbasis het sterkst af in Portugal (-1,4%), terwijl de sterkste groei plaatsvond in Estland (circa – 29%). De Griekse economie is vorig jaar met 4,5% gekrompen. Griekenland is overigens alsnog akkoord gegaan met het verkopen van € 50 miljard aan tafelzilver (staatsdeelnemingen en vastgoed) om de schuldenlast te verlagen.

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) trekt de groei van de wereldeconomie de komende maanden verder aan. Vooral in Duitsland en de Verenigde Staten neemt de economische groei de komende maanden waarschijnlijk verder toe, terwijl Frankrijk en Canada volgens de OESO eveneens nieuwe tekenen van groei vertonen. China en India zullen daarentegen rekening moeten houden met een kleine terugval van het groeitempo.

Vanavond om 19.15 uur maakt de Federal Reserve het rentebesluit bekend. Waarschijnlijk zal de basisrente onveranderd laten. Het plan om maandelijks voor $ 75 miljard overheidsobligaties op te kopen zal worden doorgezet tot juni. De vraag is hoe de Fed reageert op de verdere stijging van de olieprijs en de oplopende inflatie.

De Nikkei Index, de graadmeter van de beurs van Tokio, heeft dinsdag een verlies geleden van 10,55%. Dit is, sinds het faillissement van Lehman Brothers in september 2008, de grootste daling. De beurzen in Europa staan hierdoor tevens enorm onder druk.

Het positieve beeld sinds de zomermaanden begint wat te verzwakken, vanwege de correctie sinds de top in februari. De AEX zou desalniettemin nog richting de dieptepunten van dit jaar rond 352 punten kunnen dalen, alwaar tevens een steunniveau ligt. De afgelopen maanden wist de AEX keer op keer vele crises te overwinnen, waarna de opmars verder werd voortgezet. Indien de AEX steun weet te vinden bij het 50% Fibonacci correctieniveau, dan kan de aanval op het meerjarige recordniveau rond 374 punten opnieuw worden ingezet. De dalende trend vanaf de top van februari zal hiervoor evenwel moeten worden doorbroken.

Met vriendelijke groet,

www.beursbulletin.nl

Harm van Wijk

De auteur heeft posities in de AEX.

De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten